„Jaučiu. Kuriu. Žaidžiu“

Spalio mėnesį, minint Psichikos sveikatos dieną, psichologė Andželika Leikuvienė, logopedė Viktorija Piluckytė, specialioji pedagogė Judita Janušienė ir socialinė pedagogė Kristina Bubelienė lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ vaikams vedė emocinio intelekto ir kūrybiškumo lavinimo užsiėmimus „Jaučiu. Kuriu. Žaidžiu“.

Švietimo pagalbos specialistės kvietė vaikus atkreipti dėmesį į savo emocijas. Tuomet pagal LEGO SERIOUS PLAY metodiką ugdytiniai kūrė unikalius gyvūnus iš Lego kaladėlių. Taip pat vaikai įsitraukė į bendrumui suburiančius žaidimus, kuriame kiekvienas svarbus. Kaip žinia, žaidimas vaikui yra tarsi kalba ir vienas iš efektyvių būdų didinti jo psichikos atsparumą. Ši veikla yra itin svarbi vaiko raidai, nes moko bendrauti ir veikti kartu su kitais vaikais, lavina kūrybingumą, moko įveikti sunkumus. Taigi vaiko žaidimas yra terapinis pats savaime ir gali atnešti teigiamų vaiko elgesio pokyčių.

NAUJIENA! STEP tėvų grupė DARŽELYJE!

Mielieji! Džiaugiamės galėdami Jus pakviesti į STEP grupes tėvams mūsų įstaigoje! Nuo 2022 m. lapkričio 8 d. lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ antradieniais 18-20 val. rinksis STEP tėvų grupė.

STEP grupė suteikia puikią galimybę tėvams pasidalinti su vaiko auklėjimu susijusiais iššūkiais, drauge ieškoti sprendimo alternatyvų ir mokytis pozityvių bendravimo su vaiku būdų, stiprinančių vaiko atsakomybę ir bendradarbiavimą. Čia, tėvai per 9 programos susitikimus, aptars rūpimas situacijas, studijuos „Tėvų knygą“ bei praktiškai taikys efektyvaus bendravimo su vaiku būdus.

STEP grupės organizuojamos, remiantis pasaulyje populiaria programa STEP (Systematic Training for Effective Parenting), kuri turi moksliniais metodais pagrįstą veiksmingumą. Daugiau apie STEP grupes http://www.stepgrupes.lt/

Plačiau apie tai: STEP

Andželika Leikuvienė,  psichologė

Prevencinės programos

„Prevencinė programa – planingų ir sistemingų priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, visuma“ (https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/prevencines-programos/)

Prevencinė programa  Programos tikslinė grupė  Programos aprašymas 
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Zipio draugai“     Priešmokyklinės ir 1 kl.      mokiniai  
LIONS QUEST programa „Laikas kartu“ Priešmokyklinės grupės ir 1–4 klasių mokiniai
Smurto ir patyčių prevencija   
Olweus patyčių prevencijos programa Visa mokyklos bendruomenė  
„FRIENDS“, patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencijos programa Visa mokyklos bendruomenė
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija   
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Ankstyvosios intervencijos programa“ (FreD goes net) 1–21 metų amžiaus jaunimas

 Tėvystės įgūdžių ugdymo programos 

 
Tėvystės įgūdžių ugdymo programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ Mokytojai ir mokinių tėvai  
Tėvystės įgūdžių ugdymo programa STEP Mokinių tėvai