Priėmimas

SVARBU NAUJOKAMS!

Mielieji,  Jus sveikina Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ (Geležinio Vilko 9, Kaunas)! Džiaugiamės, didžiuojamės, kad pasirinkote mūsų įstaigą!

Siunčiame Jums trumpą informaciją apie 2021-09-01

  • Darželis dirba: nuo rugsėjo 1 d., nuo 7.00 iki 17.30 val.
  • Vaikų sąrašai bus pakabinti ant grupių durų – nepaklysite! 

Jei Lietuvoje neatšauks ekstremalios situacijos:

  • Mes – grupių mokytojai, direktorė Silvija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa, Jus pasitiksime lauke iki 9.00 val., prie vartų ir prie lopšelio grupių „Lietutis“ (mokytoja Jurgita) ir „Spindulys“ (mokytoja Audronė);
  • Atvykę pasirašysite Ikimokyklinio ugdymo sutartį.

 Elektroniniu laišku, Jūs gausite informaciją:

  • Jūsų vaiko grupės pavadinimą, mokytojo vardą, pavardę ir grupės telefono numerį.

Laukiame Jūsų vaiko su gertuve, ant kurios užrašytas vaiko vardas, avalyne persiauti grupėje, rūbų pakeitimui, 3-4 vnt. sauskelnių (1 dienai), neperšlampamą paklotą lovai.

Visą, smulkesnę ir Jus dominančią informaciją gausite iš grupės mokytojų pirmą rugsėjo savaitę.

Geros Jums vasaros! Iki rugsėjo…

Pagarbiai Rasa Ratkevičienė,

Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

SVARBU!

Dėl Lietuvos teritorijoje paskelbtos ekstremalios situacijos, rekomenduoma  prašymus dėl vaiko priėmimo į įstaigą teikti per Kauno miesto savivaldybę, adresu: idarzeli.kaunas.

Nuo 2010 m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas.

Kauno miesto tarybos sprendimas „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ 2008 m. birželio 27 d.  Nr. T-331.

Vaikų priėmimas į Kauno miesto švietimų įstaigų ikimokyklnies grupes.

Tėvai gali sužinoti apie laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją prisijungę: https://idarzeli.kaunas.lt/

 

VAIKŲ ATVEDIMO IR PAĖMIMO IŠ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS, TVARKOS APRAŠAS.

Teikiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus (2 – 6) vaikų ugdymo paslaugas. 

Apie prašymų priėmimą į Kauno lopšelį-darželį „Vaivorykštė“ ikimokyklinę/priešmokyklinę grupę konsultuoja Kristina Bubelienė, socialinė pedagogė: I – III  9.00 – 17.00 val. tel. 837 313684.

 

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

Prašyme nurodoma:

  • vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
  • pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (ne daugiau kaip dvi alternatyvas);
  • pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos;
  • duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;
  • duomenys apie tėvus (globėjus).

Darželiui reikia pasirengti! (skaitykite čia)