Veiklos dokumentai

Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ pagalbos ugdytinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu ugdytinis serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas.

Bendruomenės Etikos kodeksas

Lygiu galimybiu politika

Darbuotojų pareigų pažeidimo, fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka

Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos, inrevencijos vykdyo tvarkos aprašas