Misija, vizija, vertybės ir filosofija

MISIJA

  • Teikti kokybišką  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus (2 – 6) vaikų ugdymą, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką.
  • Siekti mokymo(si), tobulėjimo, žaidimo dermės. Darniai, atsakingai, pagarbiai su atida, solidariai dirbti komandoje.
  • Ugdyti intelektualią, laisvą, kūrybingą, emociškai raštingą asmenybę.
  • Kurti šiuolaikišką fizinę, socialinę, psichosocialinę, saugią edukacinę ugdymo(si) aplinką.
  • Puoselėti vaikų – tėvų – pedagogų, socialinių partnerių bendrystę.

VIZIJA Gerbiame vaiko unikalumą, laisvę ir šiuolaikiškumą.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

  • Šiuolaikiškas vaikas – smalsus, turintis moralines vertybes, emocinį raštingumą, gyvenimiškus gebėjimo įgūdžius.
  • Kūrybiškas vaikas – atviras naujai patirčiai, savarankiškas, lankstus, dinamiškas, originalus.
  • Unikalus – pasitikintis savimi, turintis individualius gebėjimus ir galintis juos realizuoti.
  • Laisvas vaikas – turintis tikslą, galintis laisvai rinktis, samprotaujantis, priimantis sprendimus, kuriantis savo asmenybę ir savo pasaulį. 
  • Kompetetinga, nuolat besimokanti pedagogų/švietimo pagalbos specialistų/vadovų  komanda.