Misija, vizija, vertybės ir filosofija

MISIJA Siekti, kad ateities Lietuvos vaikai jaustųsi saugiai ir laisvai, nebijotų klysti ir mokytųsi iš klaidų. Siekti mokymo(si), tobulėjimo ir žaidimo dermės šiuolaikiškoje edukacinėje aplinkoje.

VIZIJA Kūrybiška, moderni, veržli, atvira pasauliui, puoselėjanti savo nacionalinį tapatumą vaikų – tėvų – mokytojų bendruomenė, gerbianti vaiko unikalumą, laisvę ir šiuolaikiškumą.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA Bendruomenės tarpusavio santykiai grindžiami humaniškais geranoriškumo, pagarbos, pasitikėjimo, solidarumo, lygiateisiškumo principais, susitarimo kultūra, garantuoja kiekvieno ugdytinio individualių gebėjimų ugdymą, pritaikymą ir pripažinimą. 

(PATVIRTINTA Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“  direktoriaus 2022 m. kovo mėn. 31 d. Įsakymu Nr. V-49)