Tradiciniai renginiai ir pagrindinės lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ vaikų, tėvų, pedagogų bendruomenės, bendradarbiavimo formos:

Visus metus:

 • Penktadienis – „Sveikatai palankaus maisto gaminimo diena su šeima“ .
 • Pirmadienis – „Dalinimosi diena“.
 • Akcija – Gimtadienis svarbi diena vaikui, šeimai, įstaigai.
 • Vaikų – tėvų – pedagogų meno sesijos.
 • Knyga „Aš“
 • Gimtadienio knyga.
 • Grupės „Žinios“ – tėvų švietimas, pozityvios tėvystės ugdymas.
 • Grupės tėvų susirinkimai.
 • Tėvų paramos ir pagalbos darbo grupės veikla.
 • Sveikatos stiprinimo programa „Būkime sveiki ir žvalūs“.
 • Projektas – Paroda „Pasaulis vaiko akimis“ (pagal metų laikus).
 • Šiltnamis – edukacinė erdvė visus metus!
 • Bendradarbiavimas su pradine „Paparčio“ mokykla ir  Kauno Juozo Urbšio progimnazija.
 • Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas. Tikslas: Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tautinį identitetą, pagarbą gimtajam kraštui, puoselėti lietuvių liaudies tradicijas ir papročius, organizuojant lietuvių liaudies tradicinius, edukacinius renginius, telkiant įstaigos vaikų – tėvų – pedagogų bendruomenę, įtraukiant socialinius partnerius, kitus savanorius. Įgyvendina darbo grupė Lietuvos valstybinėms, tautinėms šventėms ir atmintinoms dienoms organizuoti ir pravesti“.
 • Meno terapija „Žaidžiame meną“.
 • Kita.

Ruduo:

 • „Sveiki sugrįžę į Vaivorykštę“!
 • Akcija įstaigos bendruomenei „Susipažinkime“.
 • Paroda: ,,Rudenėlio dovanos“.
 • Kita.

Žiema:

 • Akcija – „Vaikai puošia šakotį“.
 • Akcija „Tėvai puošia darželį“.
 • Advento popietės šeimai.
 • Žiemos olimpiada.
 • Kita.

Pavasaris:

 • Akcija, seminaras „Vaikų – tėvų – pedagogų diena Vaivorykštėje“.
  Akcija – „Tu gali būti direktorius dienai“.
 • Mamos diena.
  Įstaigos „Prezentacija“ naujokų tėvams.
 • Kita.

Vasara:

 • Renginys „Aš ir Tu“, skirtas Tėvo dienai ir Vaikų gynimo dienai paminėti.
 • Priešmokyklinukų išleistuvės.
 • Sveikatinimo stovykla „Vaivorykštės sveikuoliai“.
 • Kita.