1,2 % GPM

Mielieji, Kviečiame dalyvauti tradicinėje Tėvų ir Darbuotojų akcijoje „Padovanok – 1,2% GPM savo vaiko darželiui“. Dėkojame už bendravimą ir bendradarbiavimą!

Pagabiai Silvija Sipavičienė ir bendruomenė

Deklaracijos pildymo instrukcija

1,2 % GPM, VMI deklaracijos pildymo instrukcija.

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA INFORMUOJA DĖL PARAMOS ĮSTAIGAI TEIKIMO TVARKOS

Informuojame Jus, kad pasikeitė prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512 forma, toliau — Prašymas) pateikimo tvarka.

Prašymus gyventojai (ar jų atstovai) per EDS galės pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti jiems padės VMI darbuotojai. Gyventojai galės pasinaudoti ir viešais interneto prieigos taškais (toliau — VIPT), esančiais valstybinėse miestų bei rajonų bibliotekose, kuriuose, prisijungę prie EDS, turės galimybę pateikti Prašymus elektroniniu būdu. 

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje, kuri bus nuolat papildoma.

Kadangi, įgyvendinus mokesčių reformą, darbo užmokestis padidintas 1,289 karto (iki mokesčių) ir pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys: paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.);

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių.

Vertindami Jūsų geranoriškumą, šiais metais vėl kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) vaikų darželiui.
 

Pageidaujant paremti mūsų įstaigą, prašymus (FR0512 formos 4 versija) mokesčių administratoriui pateikti reikia ne vėliau kaip iki gegužės 1 d.

Metines pajamas deklaruoti privalantys gyventojai iki šios datos turi pateikti ir 2020 m. mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 formą). Šios deklaracijos nepateikus iki nustatytos datos, prašymai nenagrinėjami ir parama nepervedama.

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 4 versija):

  1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/;
  2. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
  3. Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.
  4. Prašymo blankus (forma FR0512 (versija 04) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose, teritoriniuose jų skyriuose arba parsisiųsti iš  čia ir  čia

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
1     laukelyje – asmens kodas;
2     laukelyje – telefono numeris;
3V  laukelyje – vardas;
3P  laukelyje – pavardė;
4     laukelyje – adresas;
5    laukelyje –  laikotarpio pabaigos metai iki kada skiriate paramą;
6S  laukelyje – žymėti varnele;
E1  laukelyje – 2;
E2  laukelyje – 191641433  ;
E4 laukelyje – 1,2 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį darželiui;
E5 laukelyje – mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą.
Nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai)

Prašymo formos pildymo instrukcija   Peržiūrėti
Išsamiau apie 1.2 % pajamų mokesčio skyrimą paramai galite sužinoti  čia

Dėkojame, kad esate su mumis!
Silvija Sipavičienė, direktorė

 

Mielieji, mes labai džiaugiamės ir dėkojame už Jūsų laisvanorišką finansinę paramą lopšeliui-darželiui „Vaivorykštė“ !

Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

  • AB LUMINOR bank
  • Banko kodas 40100
  • Įstaigos kodas 191641433
  • Paramos sąskaita LT094010042500080354

 

GPM LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS: