Mokestis

MOKESTĮ UŽ DARŽELĮ  REGLAMENTUOJA TEISĖS AKTAI:

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ T – 454 redakcija (nuo 2022-05-01)

NUO 2022 M. RUGSĖJO MĖN. KEIČIASI KAINA UŽ MITYBĄ!

2022 m. balandžio 26 d. „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Nr. T-208 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA.

2022 m. kovo 1 d. Nr. T-116 SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMONR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“.

2021 m. gruodžio 21 d.  T-543   KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. liepos 20 d. T-318 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO.

2021 m. liepos 20 d. T-319 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

2021 m. birželio 22 d. Nr. T-256 SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMO NR. T-327 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ PAKEITIMO. 

2021-04-22 Nr. T-454 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

Kauno m. Savivaldybėstarybos sprendimas 2020-07-21 Nr. T-327 Dėl maitinimo paslaugų teikimo:

  PUSRYČIAI PIETŪS VAKARIENĖ
LOPŠELIO GRUPIŲ VAIKAMS 0,48 EUR 0,85 EUR 0,48 EUR
DARŽELIO GRUPIŲ VAIKAMS 0,52 EUR 0,98 EUR 0,52 EUR
PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ VAIKAMS 0,52 EUR TĖVAI NEMOKA (1,95 EUR MOKA SAVIVALDYBĖ) 0,52 EUR
DARBUOTOJAMS, PAGEIDAUJANTIEMS
PIETAUTI ĮSTAIGOJE
  1,16 EUR  

Atlyginimą už paslaugas (įmokas už darželį) galite mokėti naudodamiesi:

  • UAB „Viena sąskaita“ paslaugomis,
  • Perlo paslaugomis,
  • Elektroninės bankininkystės sistemą.
  • Dėmesio! Prašome įmokų už darželį nemokėti pašto skyriuose!

Švietimo įstatymas (redakcija 2021-01-01) 70 straipsnis „Apmokėjimas už švietimą“, 5 p. Individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kitomis) mokinį aprūpina tėvai (globėjai, rūpintojai). 6 p. Mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje specialiosiomis mokymo priemonėmis aprūpinamas nemokamai.

SOCIALINĖS PARAMOS priešmokyklinukams teikimas