Mokestis

MOKESTĮ UŽ DARŽELĮ REGLAMENTUOJA TEISĖS AKTAI:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2019 M. SPALIO 15 D. NR. T-454 (redakcija 2020-07-23)

Kauno m. Savivaldybėstarybos sprendimas 2020-07-21 Nr. T-327 Dėl maitinimo paslaugų teikimo:

Pusryčiai Pietūs Vakarienė
Lopšelio grupių vaikams 0,48 Eur 0,85 Eur 0,48 Eur
Darželio grupių vaikams 0,52 Eur 0,98 Eur 0,52 Eur
Priešmokyklinių grupių vaikams 0,52 Eur 0,52 Eur
Darbuotojams, pageidaujantiems
pietauti įstaigoje
1,16 Eur

Atlyginimą už paslaugas (įmokas už darželį) galite mokėti naudodamiesi:

  • UAB „Viena sąskaita“ paslaugomis,
  • Perlo paslaugomis,
  • Elektroninės bankininkystės sistemą.
  • Dėmesio! Prašome įmokų už darželį nemokėti pašto skyriuose!

Švietimo įstatymas (redakcija 2021-01-01) 70 straipsnis „Apmokėjimas už švietimą“, 5 p. Individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kitomis) mokinį aprūpina tėvai (globėjai, rūpintojai). 6 p. Mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje specialiosiomis mokymo priemonėmis aprūpinamas nemokamai.

SOCIALINĖS PARAMOS priešmokyklinukams teikimas