Solialiniai partneriai

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS:

Kauno lopšelis – darželis „Kūlverstukas“

Kauno Panemunės lopšelis – darželis

Kauno lopšelis – darželis „Spindulys“

Kauno lopšelis – darželis „Varpelis“

Kauno lopšelis – darželis „Želmenėlis“

Šiaulių lopšelis – darželis „Voveraitė“

Raseinių lopšelis – darželis „Liepaitė“

MUZIKOS MOKYKLOS:
Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla
MOKYKLOS:

Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla 
Kauno Eigulių pagrindinė mokykla

Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla
Kauno Juozo Urbšio progimnazija
Kauno „Vetrungės“ pradinė mokykla

Kauno Antano Smetonos gimnazija

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija

SENIŪNIJOS:
Kauno Eigulių seniūnija

Kauno Kalniečių seniūnija
Kauno Žaliakalnio seniūnija
KOLEGIJOS, UNIVERSITETAI:
Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetas

Kauno Technologijos universitetas
KITOS ĮSTAIGOS:
Kauno Kalniečių bendruomenės centras

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
Kauno teritorinė darbo birža
Vaiko teisių apsaugos tarnyba Kauno skyrius
Kauno valstybinis lėlių teatras 
Kauno apskrities visuomenės sveikatos centras
Kauno Vinco Kudirkos Viešosios Bibliotekos „Versmės“ filialas
Lietuvos zoologijos sodas
Socialinių paslaugų centras
Vaikų gerovės centras „Pastogė“
VŠĮ „Vaiko labui“