Ūkio subjektų priežiūra

Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ neatlieka ūkio subjektų veiklos priežiūros.