Mokytojų taryba

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija, sprendžianti pedagogų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.

Pirmininkė: Silvija Sipavičienė, lopšelio-darželio direktorė;

Sekretorė: Audronė Utkaitė, mokytoja.
Nariai: Kauno lopšelyje-darželyje ,,Vaivorykštė“ dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

2022 m. Mokytojų tarybos posėdžių, metodinių pasitarimų veiklos planas

2021 m.  Mokytojų tarybos, metodinių pasitarimų veiklos planas.

Mokytojų tarybos nuostatai.