Ugdymo kokybė įstaigoje

MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODINIŲ REKOMENDACIJOS (PATVIRTINTOS 2023 m. sausio 30 d. Nr. V-98)

MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO INSTRUMENTAI. Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo instrumentai – klausimynai, kurie pritaikyti mokykloms, įgyvendinančioms bendrojo ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms (teikėjams), ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančioms mokykloms.

Daugiau informacijos: 3. IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIŲ MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KLAUSIMYNAI

Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika:

Įsivertinimo klausimynai.pdf.docMS Forms
VisuminisMokytojams,   tėvamsMokytojamstėvamsMokytojamstėvams

 

Ugdymo kokybė Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“– 2023

Ugdymo kokybė Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“  – 2022

Ugdymo kokybė Kauno lopšelyje-darželyje Vaivorykštė  – 2021