Ugdymo kokybė įstaigoje

Ugdymo kokybės vertinimas Kauno lopšelyje-darželyje Vaivorykštė  – 2022.

Ugdymo kokybės vertinimas Kauno lopšelyje-darželyje Vaivorykštė  – 2021 (Tėvų tyrimo – anketinės apklausos rezultatai).

Vaikų tyrimas, siekiant ug.dymo kokybės sampratos vaikų akimis.