Kauno miesto savivaldybės teisės aktai

Kauno miesto savivaldybės administracijos informacija tėvams:  thttp://www.kaunas.lt/svietimas/informacija-tevams/

2010 m. liepos 9 d. T-351 sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo (modelių). Suvestinė redakcija nuo 2021-07-22

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“ Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. A-1891 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“  Peržiūrėti dokumentą

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2019 M. SPALIO 15 D. NR. T-454 (redakcija 2020-07-23)

Kauno m. sav.ivaldybės tarybos sprendimas 2020-07-21 Nr. T-327 Dėl maitinimo paslaugų teikimo.