Meninis ugdymas

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAI:

  • Joana Tėvelytė, meninio ugdymo mokytoja (dailė) ekspertė.
  • Lijana Neverauskienė, meninio ugdymo vyr. mokytoja (muzika).
  • Gediminas Mažeika, meninio ugdymo mokytojas (per judesį)

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO „ŽAIDŽIAME MENĄ – 2022“ KNYGA RINKINYS

Dalyviai:  Kauno l/d „Vaivorykštė“, Kauno l/d „Žilvitis“, Kauno l/d „Šilelis“, Kauno l/d „Drevinukas“, Kauno l/d „Pagrandukas“, Kauno l/d „Volungėlė“, Kauno l/d „Saulutė“, Kauno l/d „Šarkelė“, Vilniaus l/d „Pipiras“, Vilniaus l/d „Želmenėliai“, Mažeikių l/d „Gintarėlis“.

 

JOANOS TĖVELYTĖS MENO TERAPIJOS UŽSIĖMIMAS „POKALBIS SU BLOGIUKU“

JOANA TĖVELYTĖ, KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ MENINIO UGDYMO MOKYTOJA, EKSPERTĖ KARTU SU VAIKAIS SUKŪRĖ 4 ANIMACINIUS FILMUS, SKIRTUS ŠV. KALĖDOMS! „Aš labai džiaugiuosi, kad vaikai patys net fotografavo, laukdami savo eilės, išlaukdami kol kadre neliks pirštų, judinančių figūrėles“: – sako Joana.

JOANA SUKŪRĖ JUMS IR MUMS AUTORINĘ, ILIUSTRUOTŲ VIDEO PASAKŲ IR MENO ŽAIDIMŲ RINKINĮ, SKIRTĄ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLNIO AMŽIAUS VAIKAMS IR VISAI ŠEIMAI SKAITMENINĖ „MOLINIŲ PASAKŲ KNYGA!“ 

Plačiau apie Joanos Tėvelytės knygą galima skaityti ir  čia.

MENINIS UGDYMAS (DAILĖ) MŪSŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE:

VAIKŲ, KARTU SU JOANA SUKURTAS ANIMUOTAS PASAKOJIMAS „KUO NUOSTABIOS RUDENS GĖLĖS“.

VAIKŲ IR LIJANOS NEVERAUSKIENĖS SUKURTOS MENINĖS IMPROVIZACIJOS „KUO NUOSTABIOS GĖLĖS“. 

RITMINIŲ MUZIKOS INSTRUMENTŲ PARODA – KONCERTAS!

Ačiū, iniciatyvos autorei LIJANAI NEVERAUSKIENEI, meninio ugdymo mokytojai (muzika)! Ačiū, mokytojai Daliai Dambrauskienei už pristatymo parengimą.