Viešieji pirkimai

Iroldas Jurevičius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, paskirtas pirkimų organizatoriumi.

ĮSTAIGOS DOKUMENTAI

Pirkimų skelbimai (CVP ĮS skelbiami visi pirkimai nuo 2017 m. liepos 1 d.)

Planuojami pirkimai 2022 metams.

Mažos vertės pirkimų 2021 metais registracijos žurnalas.

Mažos vertės pirkimų 2020 metais registracijos žurnalas.

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas.

Viešųjų pirkimų  organizavimo taisyklės.

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas.

KITI DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

Mažos vertės pirkimų aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus  2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01) Peržiūrėti dokumentą