Viešieji pirkimai

Iroldas Jurevičius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, paskirtas pirkimų organizatoriumi.

ĮSTAIGOS DOKUMENTAI

Planuojamų pirkimų 2023 m. planas.

Pirkimų skelbimai (CVP ĮS skelbiami visi pirkimai nuo 2017 m. liepos 1 d.)

Planuojamų pirkimų 2022 m. planas.

Mažos vertės pirkimų 2021 metais registracijos žurnalas.

Mažos vertės pirkimų 2020 metais registracijos žurnalas.

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas.

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas.

KITI DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

Mažos vertės pirkimų aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus  2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01) Peržiūrėti dokumentą