Viešieji pirkimai

Iroldas Jurevičius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, paskirtas pirkimų organizatoriumi.

ĮSTAIGOS DOKUMENTAI

Pirkimų skelbimai (planuojami pirkimai 2021 metams)

Mažos vertės pirkimų 2020 metais registracijos žurnalas

Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ Viešųjų pirkimų  organizavimo taisyklės

 

KITI DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

Mažos vertės pirkimų aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus  2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo Peržiūrėti dokumentą