Covid-19 prevencija

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1259) (2021-05-31)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS
SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ 2020 m. LAPKRIČIO  6 d. Nr. V-2543
„SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ (REDAKCIJA NUO 2021-02-27).

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1157) (2021-05-21)

Mielieji, kreipiamės į Jus!

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimo 2.2.9.1. punktą, kuriame teigiama: „2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;“

Prašome visų įvertinti savo galimybes dėl vaikų priežiūros namuose ir, jei jos leidžia, nevesti vaikų į darželį. Tikimės, kad mažesnis kontaktų skaičius padės užtikrinti saugesnę aplinką įstaigoje, mažesnę grėsmę dėl COVID-19 infekcijos plitimo. Saugokite vaikus, save ir mokytojus!

Ačiū už supratimą.
Pagarbiai Silvija Sipavičienė, Rasa Ratkevičienė

 

Sprendimas „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. Birželio 16 d. Sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir Savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (sprendimas).

Vyriausybės nutarimas įsigalioja 2020 m. gruodžio 9 d. pridedamas.

Informuojame, kad nuo lapkričio 7 d. įvedus šalyje visuotinį karantiną, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro lapkričio 6 d.  sprendimu Nr. V-2543, stiprinami prevenciniai veiksmai ugdymo įstaigose. Mes, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikėjai, esame įpareigoti, kad būtų:

  • užtikrintas grupių izoliacijos principas;
  • maksimaliai vengiama bet kokių kontaktų;
  • maksimaliai išnaudotos galimybės ugdymo organizavimui lauke;
  • priimami tik sveiki vaikai (negalime priimti vaikų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
  • užtikrinamas visų asmenų, ateinančių į darželį, nosį ir burną dengiančių priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėjimas.
 
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS
SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ 2020 m. LAPKRIČIO  6 d. Nr. V-2543
„SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ (REDAKCIJA NUO 2021-02-27).

 

NVSC Algoritmai