Išorinio vertinimo rezultatai ir pasiekimai

  • Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko finansinio audito procedūras. Esminių pažeidimų nenustatyta.
  • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentas. Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas 2022-03-23 Nr.33VMĮP-1204. Patikrinimo tikslas – maisto saugos kokybės, higienos, ženklinimo kontrolė, su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių saugos, kokybės, ženklinimo kontrolė, tinkamumo vartoti terminų kontrolė, laikymo sąlygų kontrolė, atsekamumo kontrolė, savikontrolės sistemos kontrolė, personalo higienos kontrolė, gamybos kontrolė, biocidinių produktų naudojimo kontrolė.
  • Atliktas planinis patikrinimas ir GHPT auditas bei įvertintas ekstremalių situacijų valstybės operacijų vadovo sprendimų laikymasis. Dalyvauja ES finansuojamose vaisių ir daržovių ir pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo programose. Tiekiami „rakto skylute“ paženklinti 4 pavadinimų maisto produktai (avižų dribsniai, miežinės kruopos, penkių grūdų dribsniai, kvietinės kruopos. Pagrindiniai žaliavų tiekėjai UAB Officeday, UAB Laukesta, ŽŪB Delikatesas, ind. J. Jurkevičiaus įmonė UAB Lazdijų duona. Tikrinimo dieną buvo maitinami 120 vaikų pagal 15 dienų perspektyvinius valgiaraščius parengtus atskiroms amžiaus grupėms 1,5-3, 4-7, priešmokyklinio amžiaus vaikams, bei parengti 2 pritaikyto maitinimo valgiaraščiai. Tikrinimo dieną buvo gaminama pagal 3 savaitės trečiadienį pietums gaminta žirnių sriuba (augalinis patiekalas), lietiniai blynai su vištiena ir grietine, alergiškiems vaikams, vištienos ir kiaulienos guliašai (tausojantis patiekalas) su virtom bulvėm, agurkais, nesaldinta arbata su citrina. Valgiaraštis-reikalavimas parengtas ir patvirtintas įstaigos direktorės, patiekalai atitiko perspektyviniuose valgiaraščiuose nurodytus. Išvada. Ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimų laikomasi, esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta.
  • Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos. Patikrinimo aktas 2022-05-19 Nr. (2-12 15.3.2 Mr) PA-2413. Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rūšis: periodinė. Surašytas patikrinimo aktas. Patikrinimo išvada: periodinės kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN75-2016 p.79, 12.1 pažeidimai. Nurodymas pašalinti pažeidimus: HN 75-2016 p. 79, HN 75-2016 p. 12.1 pažeidimus. Pažeidimai pašalinti laiku.
  • Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyrius. 2022-04-06 Nr. PA 429/2022.  Pristatytas mėginys  smėlis – 1 mėginys. Surašytas parazitologinio tyrimo protokolas. Tyrimo rezultatai: kirminų kiaušinėlių ir lervų nerasta.
  • Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyrius. 2022-04-07 Nr. MA-K 5777/2022. Pristatytas mėginys vandentiekio vanduo, Sterilus stiklinis butelis, 0,5 l. Tyrimo rezultatai: Vandentiekio vanduo – koliforminių bakterijų skaičius <1,0, žarnyno lazdelių skaičius < 1,0, žarninių enterokokų skaičius <1,0.