Išorinio vertinimo rezultatai ir pasiekimai

2020 metų Švietimo ir mokslo  ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados:

  • Maisto tvarkymo ir saugojimo vidaus audito darbo grupė 2020-01-21. Pažeidimų nerasta.
  • Technikos kontrolės tarnyba UAB „Tuvlita“ 2020-05-07 Nr.20-11-080. Vaikų žaidimų aikštelių/patalpų įrenginių patikrinimas. Išvada: 12 įrengimų atitinka standartinius  saugumo reikalavimus.
  • Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyrius 2020-05-27 Nr.PA (583-590)/2020. Tyrimų rezultatai: kirminų kiaušinėlių ir lervų nerasta.
  • Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyrius 2020-05-28 Nr. MA-K 1588 (MA 4148))/2020. Tyrimų rezultatai: koliforminių bakterijų, žarnyno lazdelių, žarninių enterokokų nerasta.
  • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentas 2020-10-19 Nr.33VMĮP-957. Tikrinimo metu esminių teisės aktų  pažeidimų nenustatyta, poveikio priemonės netaikytos. Nurodymai įvykdyti laiku.
  • IĮ ADL SecuritySystems 2020-11-13. Išvada: Priešgaisrinės signalizacijos sistema veikia be gedimų.