Mokymo lėšos (ML – 4101 lėšos)

NUTARIMAS DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO: Mokymo lėšos  (ML) LR nutarimas 2018-07-11 Nr. 679 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01)