Ugdymas

Pagrindinė Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ veiklos sritis – švietimas: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

 • Ikimokyklinis ugdymas – nuo 2 iki 3 metų lopšelio grupės ir nuo 3 iki 6 metų vaikų ikimokyklnio ugdymo grupės.
 • Ikimokyklinis – ankstyvasis amžius (lopšelio grupė) –  2 – 3 metų vaikų ugdymas. Tenkinant ankstyvojo amžiaus vaiko higieninius, socialinius, emocinius, judėjimo ir pažinimo poreikius, ugdome bendravimo, pažinimo, kalbos, judėjimo, žaidimo, kūrybiškumo ir gyvenimo įgūdžius.
 • Ikimokyklinis amžius – 3–6 metų vaikų ugdymas. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui, socializacijai. Šiame amžiuje susiklosto asmenybės pagrindai, todėl vienodai svarbios yra visos vaiko galios: fizinės, psichinės ir dvasinės. Ugdymo turinį orientuojame į vaikui svarbiausių kompetencijų ugdymą, kad per pagrindinę jo veiklą – žaidimą padėtume vaikui išsiugdyti svarbiausius, grįstus žiniomis ir įgytais įgūdžiais bei vertybinėmis nuostatomis gebėjimus. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal parengtą lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo programą.

Dėl LR švietimo ir mokslo ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įakymas „Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo patvirtinimo“ 2016 Isak. Nr. V-735-A1-459-1

 • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu nuo 2016 m. rugsėjo 1 dienos įteisinta –  Priešmokyklinis ugdymas privalomas.
  Priešmokyklinis ugdymas – vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai. Tėvų prašymu priešmokyklinis ugdymas įstaigoje teikiamas ir nuo 5 metų.
  Priešmokyklinį ugdymą organizuojame vadovaudamiesi šiais dokumentais:
  • Priešmokyklinio ugdymo koncepcija.
  • Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu.
  • Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu.
  • Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

……………………………………………………………………………….

Lopšelyje-darželyje-darželyje integruotai ugdomi vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimus, elgesio ir emocijų, kompleksinių negalių turintys vaikai. Kvalifikuotą pagalbą teikia logopedas. psichologas, socialinis pedagogas, grupės pedagogai, meninio ugdymo mokytojas. Korekcinės veiklos tęstinumas vyksta grupėje ugdomosios ir savarankiškos veiklos metu, šeimoje.

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 dieną, pabaiga – rugpjūčio 31 d.
Vasarą, atsižvelgiant į tėvų poreikius, įstaigos veiklos planus, lopšelis-darželis vieną ar du mėnesius nedirba (liepos/rugpjūčio mėn.). Vaikai, kuriems tą mėnesį reikalingas darželis nukreipiami laikinai lankyti kitas miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

Vaikų dienos ritmas lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ (rengiamas atskirai kiekvienai grupei, atsižvelgiant į vaikų amžių. Dėl objektyvių, ar subjektyvių priežaščių gali būti koreguojamas.)

 

E-dienynas „Mūsų darželis“ https://musudarzelis.lt/