Ugdymas

Pagrindinė Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ veiklos sritis – švietimas: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

 • Ikimokyklinis ugdymas – nuo 2 iki 3 metų lopšelio grupės ir nuo 3 iki 6 metų vaikų ikimokyklnio ugdymo grupės.
 • Ikimokyklinis – ankstyvasis amžius (lopšelio grupė) –  2 – 3 metų vaikų ugdymas. Tenkinant ankstyvojo amžiaus vaiko higieninius, socialinius, emocinius, judėjimo ir pažinimo poreikius, ugdome bendravimo, pažinimo, kalbos, judėjimo, žaidimo, kūrybiškumo ir gyvenimo įgūdžius.
 • Ikimokyklinis amžius – 3–6 metų vaikų ugdymas. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui, socializacijai. Šiame amžiuje susiklosto asmenybės pagrindai, todėl vienodai svarbios yra visos vaiko galios: fizinės, psichinės ir dvasinės. Ugdymo turinį orientuojame į vaikui svarbiausių kompetencijų ugdymą, kad per pagrindinę jo veiklą – žaidimą padėtume vaikui išsiugdyti svarbiausius, grįstus žiniomis ir įgytais įgūdžiais bei vertybinėmis nuostatomis gebėjimus. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal parengtą lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo programą.

Dėl LR švietimo ir mokslo ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įakymas „Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo patvirtinimo“ 2016 Isak. Nr. V-735-A1-459-1

 • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu nuo 2016 m. rugsėjo 1 dienos įteisinta –  Priešmokyklinis ugdymas privalomas.
  Priešmokyklinis ugdymas – vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai. Tėvų prašymu priešmokyklinis ugdymas įstaigoje teikiamas ir nuo 5 metų.
  Priešmokyklinį ugdymą organizuojame vadovaudamiesi šiais dokumentais:
  • Priešmokyklinio ugdymo koncepcija.
  • Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu.
  • Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu.
  • Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

……………………………………………………………………………….

Lopšelyje-darželyje-darželyje integruotai ugdomi vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimus, elgesio ir emocijų, kompleksinių negalių. Kvalifikuotą pagalbą teikia: logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, grupės pedagogai, meninio ugdymo mokytojas. Korekcinės veiklos tęstinumas vyksta grupėje ugdomosios ir savarankiškos veiklos metu, šeimoje.

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 dieną, pabaiga – rugpjūčio 31 d.
Vasarą, atsižvelgiant į tėvų poreikius, įstaigos veiklos planus, lopšelis-darželis vieną ar du mėnesius nedirba (liepos/rugpjūčio mėn.). Vaikai, kuriems tą mėnesį reikalingas darželis nukreipiami laikinai lankyti kitas miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

Vaikų dienos ritmas lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ (rengiamas atskirai kiekvienai grupei, atsižvelgiant į vaikų amžių. Dėl objektyvių, ar subjektyvių priežaščių gali būti koreguojamas.)

VISŲ GRUPIŲ KONTAKTINIAI TELEFONO NUMERIAI

E-dienynas „Mūsų darželis“ https://musudarzelis.lt/