Nuorodos

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (KPKC) organizuoja nemokamų paskaitų ciklą tėvams, siekiantiems geriau pažinti, suprasti, apsaugoti savo vaiką, ieškoti būdų, kaip ugdyti jo kompetencijas pagal prigimtines galias, charakterio savybes, patirtį, ugdymosi poreikius siekiant individualios vaiko pažangos. Tėvų akademija kviečia!  2021 m. I pusmečio planas.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija –  http://www.smm.lt/

Ikimokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

Priešmokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija –http://www.socmin.lt/

Kauno miesto savivaldybė –  http://www.kaunas.lt/ 

Kauno miesto savivaldybės švietimo skyrius

Kauno pedagogu kvalifikacijos centras

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras – http://www.sppc.lt/

Portalas ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus –http://www.ikimokyklinis.lt/

Ugdymo plėtotės centras – http://www.upc.smm.lt/

Mokytojų kompetencijos centras – http://www.mkc.lt

Lietuvos švietimo pagalbos specialistų asociacija – http://www.socped.lt/

Švietimo informacinių technologijų centras – http://www.ipc.lt/

Vaiko raidos centras – http://www.raida.lt

Paramos vaikams centras – http://lt.pvc.lt

VŠĮ Vaikų linija – http://www.vaikulinija.lt

Nacionalinė švietimo agentūra

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET

E. Žodynas

Švietimo portalasDraugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt/

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba ir Kauno departamentas

Išmani biblioteka – erdvė kurti ir augti

Nuotoliniai edukaciniai užsiemimai lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje

Lietuvos Respublikos Prezidentas http://www.president.lt

Lietuvos Respublikos Seimas http://www.lrs.lt

Lietuvos Respublikos vyriausybė http://www.lrv.lt

Klaipėdo universiteto Tęstinių studijų institutas http://www.tsi.lt

Šiuolaikinių didaktikų centras http://www.sdcentras.lt

Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt

Švietimo ir mokslo institucijos http://www.aikos.smm.lt

Švietimo aprūpinimo centras http://www.sac.smm.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras http://www.sppc.lt

Švietimo plėtotės centras   http://www.pedagogika.lt

Paramos vaikams centras http://lt.pvc.lt

VŠĮ Vaikų linija http://www.vaikulinija.lt

LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga http://vaikams.lrs.lt

Mokytojų kompetencijos centras http://www.mkc.lt

Gera pamoka  http://www.gerapamoka.lt

Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.lt

Švietimo informacinių technologijų centras http://www.ipc.lt

VŠĮ „Vaiko namas” http://www.children.lt

Savaitraštis „Dialogas” http://www.dialogas.com

Žurnalas „Žvirblių takas“ http://www.gimtasiszodis.lt

Nemokama  internetinė biblioteka www.nemokamosknygos.lt

Viskas apie švietimą http://svietimo.takas.lt

Kitoks pasaulis http://www.kitokspasaulis.lt

Viešoji įstaiga „Projektai šeimai“ http://projektai.seimai.lt

Viskas, kas aktualu šeimai: http://www.mususeima.lt

http://www.augink.lt

http://www.geramama.lt

http://www.tindirindi.lt

http://www.seimoms.lt

http://www.ikimokyklinis.lt

Ar viską žinai apie Lietuvą?    http://www.lietuva.lt

Internetinis puslapis TAPK.lt (Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk) http://www.tapk.lt