Pedagogai

Eil. Nr. Pedagogo vardas, pavardė Pareigybė Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Elektroninio  pašto adresas
1.        LIJANA NEVERAUSKIENĖ Meninio ugdymo mokytoja (muzika) Aukštasis Vyresnioji muzikos mokytoja lijanane@gmail.com  
2.        KRISTINA BUBELIENĖ Socialinė pedagogė Aukštasis Vyresnioji auklėtoja k_bubeliene@yahoo.com  
3.        AIVA ŽVIRBLIENĖ Mokytoja Aukštasis koleginis Auklėtoja metodininkė aivadik@inbox.lt  
4.        DALIA DAMBRAUSKIENĖ Mokytoja Aukštasis koleginis Auklėtoja metodininkė daliasulc@yahoo.com  
5.        INGA ERIKA KURILAVIČIENĖ Logopedė Aukštasis Logopedė metodininkė  inga.erika@yahoo.com  
6.        JANĖ JAKUBAVIČIENĖ Mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja 332janina@gmail.com  
7.        STANISLAVA KARPIENĖ Mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja stasekarpyte@gmail.com  
8.        VILMA KLEVECKIENĖ Mokytoja Aukštasis koleginis Vyresnioji auklėtoja LIETUVA55555@gmail.com  
9.        AUŠRA LAGUNAVIČIENĖ Mokytoja Aukštasis koleginis Auklėtoja metodininkė laguna11x@gmail.com  
10.     REGINA LIUTKEVIČIENĖ Mokytoja Aukštasis Auklėtoja metodininkė  algirdas.liutkevicius@ktu.lt  
11.     GEDIMINAS MAŽEIKA Meninio ugdymo mokytojas (per judesį) Aukštasis Mokytojas maze22lt@yahoo.com  
12.     REDA ŽUKAUSKAITĖ Mokytoja Aukštasis koleginis Auklėtoja metodininkė redazuk@gmail.com  
13.     LAIMA MOTIEJŪNIENĖ Mokytoja Aukštesnysis Auklėtoja metodininkė pumyte0@gmail.com  
14.     AUDRONĖ REKAŠIENĖ Mokytoja Aukštasis Auklėtoja metodininkė rekasiute@hotmail.com  
15.     VIRGINIJA ŠALČIENĖ Mokytoja Aukštasis koleginis Auklėtoja metodininkė virgasal@inbox.lt  
16.     JANINA ŠYVOKIENĖ Mokytoja Aukštasis koleginis Auklėtoja metodininkė janinasyvok@yahoo.com  
17.     JURGITA STIRBIENĖ Mokytoja Aukštasis koleginis Vyresnioji auklėtoja jstirbiene@gmail.com  
18.     VILIJA ŠVAŽIENĖ Mokytoja Aukštasis Vyresnioji auklėtoja vilija.svaziene@gmail.com  
19.     JOANA TĖVELYTĖ Meninio ugdymo mokytoja (dailė) Aukštasis Meninio ugdymo mokytoja – ekspertė (dailė) joanatevelyte@gmail.com  
20.     AUDRONĖ UTKAITĖ Mokytoja Aukštasis Auklėtoja metodininkė audrone.utkaite@gmail.com  
21.     AUGUSTĖ LANKUTYTĖ Mokytoja Aukštasis Mokytoja Auguste.lankutyte@gmail.com                                                       
22.     AUŠRA ZUJEVA Mokytoja Aukštasis Mokytoja ausra.jaksaityte@gmail.com