Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigybė Išsilavinimas         Kvalifikacinė kategorija Elektroninio  pašto adresas
1.                 LIJANA NEVERAUSKIENĖ                                            Meninio ugdymo mokytoja (muzika) Aukštasis Vyresnioji muzikos mokytoja lijanane@gmail.com

 

2.                 JOANA TĖVELYTĖ                                                                                                    Meninio ugdymo mokytoja (dailė) Aukštasis Meninio ugdymo mokytoja – ekspertė (dailė) joanatevelyte@gmail.com

 

3.                 KRISTINA BUBELIENĖ Socialinė pedagogė Aukštasis Socialinis pedagogas k_bubeliene@yahoo.com

 

4.                 GEDIMINAS MAŽEIKA Meninio ugdymo mokytojas (per judesį) Aukštasis Mokytojas maze22lt@yahoo.com

 

5.                  LINA BLANDIENĖ                     Mokytoja Aukštasis Mokytoja l.blande@gmail.com
6.                 VIKTORIJA PILUCKYTĖ                                               Logopedė Aukštasis Logopedė vikusia13@gmail.com

 

7.                 ANDŽELIKA LEIKUVIENĖ Psichologė Aukštasis IV psichologo andzelika.leikuviene@gmail.com
8.                 AIVA ŽVIRBLIENĖ                                                        Mokytoja Aukštasis koleginis Auklėtoja                metodininkė diktare@inbox.lt

 

9.                 DALIA DAMBRAUSKIENĖ                                            Mokytoja Aukštasis koleginis Auklėtoja metodininkė daliasulc@yahoo.com

 

10.              VILMA KLEVECKIENĖ                           Mokytoja Aukštasis koleginis Vyresnioji auklėtoja LIETUVA55555@gmail.com

 

11.              AUŠRA LAGUNAVIČIENĖ                                            Mokytoja Aukštasis koleginis Auklėtoja metodininkė laguna11x@gmail.com

 

12.              RAMUNĖ GRYBIENĖ     Mokytoja Studentė Mokytoja  

ramuneg@gmail.com

13.              LAIMA MOTIEJŪNIENĖ    Mokytoja Aukštesnysis Auklėtoja metodininkė pumyte0@gmail.com          
14.              AUDRONĖ JUREVIČIENĖ Mokytoja Aukštasis Auklėtoja metodininkė rekasiute@hotmail.com
15.              VIRGINIJA ŠALČIENĖ                                                   Mokytoja Aukštasis koleginis Auklėtoja metodininkė virgasal@inbox.lt
16.              JANINA ŠYVOKIENĖ                                                                                                    Mokytoja Aukštasis koleginis Auklėtoja metodininkė janinasyvok@yahoo.com

                                                                                                    

17.              JURGITA STIRBIENĖ                                                     Mokytoja Aukštasis koleginis Auklėtoja metodininkė jstirbiene@gmail.com

 

18.              AUDRONĖ UTKAITĖ Mokytoja Aukštasis Auklėtoja metodininkė audrone.utkaite@gmail.com

 

19.              AUGUSTĖ LANKUTYTĖ                         Mokytoja Aukštasis Mokytoja Auguste.lankutyte@gmail.com

                                                    

20.              AUŠRA ZUJEVA Mokytoja Aukštasis Mokytoja ausra.jaksaityte@gmail.com

 

21.              VILIJA PUIŠIĖNĖ Mokytoja Aukštasis Mokytoja vilijappp@gmail.com

 

22. JUDITA JANUŠIENĖ Spec. pedagogė/Logopedė   Spec. pedagogė/Logopedė judita.janusiene@gmail.com

23.               DOVILĖ APANAVIČIENĖ  Mokytoja                 dovile.botezataite03@gmail.com