STEAM

Kodėl STEAM ugdymas yra toks populiarus?

„Atsakymas paprastas — tai kompleksiškas ugdymo būdas. STEAM filosofija  žadina vaikų smalsumą, padeda kelti aktualius klausimus, ieškoti atsakymų, spręsti problemas, mokomieji dalykai tampa įdomesni ir lengviau suprantami, o eksperimentavimas su naujomis priemonėmis ugdo kūrybiškumą ir technologinį raštingumą.“

(Pagal „Ugdymo meistrai“)

KAS YRA STEAM?! 

STEAM VEIKLA ĮSTAIGOJE

STEAM VEIKSMŲ PLANAS

 

STEAM VEIKLOS:

Technologijos: Edukacinis robotas (grupėje „Mėnesėlis“)

Inžinierija

Eksperimentai

Refleksoterapija/terapija

Gamtamokslinė veikla

NŠA įgyvendinamo projekto ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) mokymų programos „Inovatyvus ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas“, inicijuotas edukacinis, meninis projektas „RAKTO ISTORIJA“. Ačiū, mokytojai Jurgitai Stirbienei, Rasai Ratkevičienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui už iniciatyvą, visai įstaigos vaikų – tėvų – mokytojų bendruomenei už aktyvų dalyvavimą projekte!

Ačiū, mokytojoms Virginijai Šalčienei ir Joanai Tėvelytei už projektinės veiklos „RUDENS GĖLĖS“ įgyvendinimą priešmokyklinio ugdymo grupėje „Aušrinė“.

VAIKŲ ANIMACIJA „RUDENINĖS GĖLĖS“ (sukūrė Joana Tėvelytė, meninio ugdymo(dailė) mokytoja ir priešmokyklinio ugdymo grupės „Aušrinė“ ugdytiniai. „Vaikai dalyvauja visame procese: žaidžia „stop žaidimą“ lipdymo, piešimo metu, stumdo darbelius, deda papildomas detales ir vis prašo parodyti, kaip gavosi… filmas, klausia kiek kadrų jau yra. Entuziastingai dalyvauja įgarsinime, sukuriant daug filmo variantų. Visiškai sąmoningas dalyvavimas animacijos filmo kūrime – žaidime“, pasakoja Joana T.

VAIKŲ KŪRYBOS DARBŲ PARODA „RUDENINIS MEDIS“

Kūrybiniai vaikų darbai „Šuo ir gėlės“

Šitake grybai auga grupėse „Saulutė“ ir „Vėjūnė“

 

STEAM Lietuvos tinklo mokyklų sąrašas  duomenys.ugdome.lt/

STEAM MOKYKLOS ŽENKLO PORTALAS  www.stemschoollabel.eu/home

Plačiau apie STEAM mokyklą skaitykite:  https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/680