STEAM

Kodėl STEAM ugdymas yra toks populiarus?

„Atsakymas paprastas — tai kompleksiškas ugdymo būdas. STEAM filosofija  žadina vaikų smalsumą, padeda kelti aktualius klausimus, ieškoti atsakymų, spręsti problemas, mokomieji dalykai tampa įdomesni ir lengviau suprantami, o eksperimentavimas su naujomis priemonėmis ugdo kūrybiškumą ir technologinį raštingumą.“ (Pagal „Ugdymo meistrai“)

KAS YRA STEAM?! 

Mokykimės gamtos mokslų, mokykimės pagal STEAM: https://mergeedu.com/

STEAM Lietuvos tinklo mokyklų sąrašas  duomenys.ugdome.lt/

STEAM MOKYKLOS ŽENKLO PORTALAS  www.stemschoollabel.eu/home

Plačiau apie STEAM mokyklą skaitykite: https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/680   

STEAM VEIKLA ĮSTAIGOJE

Ilgalaikis, edukacinis, gamtosauginis projektas STEAM projektas „Vaistinių augalų, žolynų ir medžių mokykla“ Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ 2023 – 2024 m. m.

https://www.smlpc.lt/lt/vaiku_sveikatos_stiprinimas/sveikata_stiprinanti_moykla/geroji_patirtis.html VAIVORYKŠTĖ, VASAROS STEAM IR SVEIKATOS STIPRINIMO STOVYKLA „VAIVORYKŠTĖS VASARA – 2023“ (Kauno-ld-Vaivorykste.pdf (smlpc.lt)).

STEAM VEIKLOS:

STEAM veikla ikimokyklinio ugdymo grupėje „Mėnesėlis“.  Ačiū, mokytojai Daliai už pristatymą.

STEAM veikla „Žiemos mandala“ lopšelio grupėje „Spindulys“.  Ačiū, mokytojai Audronei už pristatymą.

„Žiemos raižiniai“, bendradarbiaujant  lopšelio grupėms „Lietutis“ ir „Spindulys“. Ačiū, mokytojai Jurgitai už pristatymą.

Technologijos: Edukacinis robotas grupėje „Mėnesėlis“

no images were found

Inžinierija

no images were found

Eksperimentai

no images were found

Refleksoterapija/terapija

no images were found

Gamtamokslinė veikla

no images were found

NŠA įgyvendinamo projekto ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) mokymų programos „Inovatyvus ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas“, inicijuotas edukacinis, meninis projektas „RAKTO ISTORIJA“. Ačiū, mokytojai Jurgitai Stirbienei, Rasai Ratkevičienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui už iniciatyvą, visai įstaigos vaikų – tėvų – mokytojų bendruomenei už aktyvų dalyvavimą projekte!

Ačiū, mokytojoms Virginijai Šalčienei ir Joanai Tėvelytei už projektinės veiklos „RUDENS GĖLĖS“ įgyvendinimą priešmokyklinio ugdymo grupėje „Aušrinė“.

VAIKŲ ANIMACIJA „RUDENINĖS GĖLĖS“ (sukūrė Joana Tėvelytė, meninio ugdymo(dailė) mokytoja ir priešmokyklinio ugdymo grupės „Aušrinė“ ugdytiniai. „Vaikai dalyvauja visame procese: žaidžia „stop žaidimą” lipdymo, piešimo metu, stumdo darbelius, deda papildomas detales ir vis prašo parodyti, kaip gavosi… filmas, klausia kiek kadrų jau yra. Entuziastingai dalyvauja įgarsinime, sukuriant daug filmo variantų. Visiškai sąmoningas dalyvavimas animacijos filmo kūrime – žaidime“, pasakoja Joana T.

VAIKŲ KŪRYBOS DARBŲ PARODA „RUDENINIS MEDIS“

no images were found

Kūrybiniai vaikų darbai „Šuo ir gėlės“

no images were found

Šitake grybai auga grupėse „Saulutė“ ir „Vėjūnė“

no images were found

no images were found

no images were found