STEAM

STEAM VEIKLA ĮSTAIGOJE

STEAM VEIKSMŲ PLANAS

MOKYTOJŲ PATIRTIES SKLAIDA: 

 

 Kas yra STEAM?

STEAM VEIKLŲ KOORDINAVIMO DARBO GRUPĖS:

EKSPERIMENTAI

INŽINIERIJA 

MATEMATIKA

MENAS, DIZAINAS

TECHNOLOGIJOS

 

STEAM VEIKLOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE:

STEAM Lietuvos tinklo mokyklų sąrašas  duomenys.ugdome.lt/

STEAM MOKYKLOS ŽENKLO PORTALAS  www.stemschoollabel.eu/home

Plačiau apie STEAM mokyklą skaitykite:  https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/680