Atestacijos komisija 2023-2025 m.

Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

1.Silvija SipavičienėDirektorėPirmininkė
2.Joana TėvelytėMeninio ugdymo mokytoja ekspertėSekretorė
3Rasa RatkevičienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymuiNarė
4.Virginija ŠalčienėMokytoja metodininkėNarė
5.Laima MotiejūnienėMokytoja metodininkėNarė
6.Edita MikelionienėŠvietimo skyriaus vyriausioji specialistėNarė