Darželio taryba

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ TARYBA  –  telkia darželio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus.

DARŽELIO TARYBOS NUOSTATAI 2020

DARŽELIO TARYBOS PLANAS 2021

DARŽELIO TARYBOS SUDĖTIS: Pirmininkė: Laima Motiejūnienė (Gr. „Vėjūnė“ mokytoja). Sekretorė: Rasa Ratkevičienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui). Tėvų atstovai: Milena Čereškienė (gr. „Lašas“), Giedrė Bugavičienė (gr. „Aušrinė“), Neringa Kazlienė (gr. „Vėjūnė“) Darbuotojų atstovai: Janina Šyvokienė (gr. „Saulutė“ mokytoja), Aiva Žvirblienė (gr. ,,Mėnesėlis“ mokytoja), Vaida Grušeckienė (mokytojo padėjėja), Virginija Maksvytienė (virėja).