Darželio taryba

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ TARYBA (DARŽELIO TARYBA)  –  telkia darželio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus.

DARŽELIO TARYBOS NUOSTATAI (2022)

DARŽELIO TARYBOS SUDĖTIS 2023 (2023-10-23 įsakymas Nr. V-158)

DARŽELIO TARYBOS SUDĖTIS 2022 (2022-11-03 įsakymas Nr. V-135)

DARŽELIO TARYBOS PLANAS – 2023

DARŽELIO TARYBOS PLANAS – 2022

DARŽELIO TARYBOS PLANAS – 2021