Sveikatos stiprinimas

Įstaigos sveikatos stiprinimo programa „Būkime sveiki ir žvalūs“: Sveikatinimo programa 2018-2022 m.

BŪKIME SVEIKI IR ŽVALŪS 2020-2021 mokslo metų darbo grupė.

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 2020-2021 M.M.

Ačiū, mokytojai Daliai Dambrauskienei; Rasai Ratkevičienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, įstaigos sveikatinimo programos „Būkime sveiki ir žvalūs“ iniciatorėms ir koordinatorėms bei darbo grupei:  Gediminui Mažeikai, Laimai Motiejūnienei, Kristinai Bubelienei, Jurgitai Stirbienei, Aušrai Lagunavičienei, Aivai Žvirblienei, Janinai Šyvokienei, Stanislavai Karpienei, Andželikai Leikuvienei, Simonai Valukonytei už iniciatyvą dalyvauti projekte.

Daugiau nei 5 metai dalyvaujame šalies ilgalaikiame sveikos gyvensenos ugdymo projekte, suteikiančiame vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą – „Sveikatiada“. 

2021 m. įsitraukėme į Respublikinį projektą „Sveikata visus metus 2021“.

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.

 

 

Vasario mėnesio iššūkis: „Sveikata ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko“. (Sokratas) 

2020 metų pabaigoje įvyko Sveikatą stiprinančių mokyklų fondo (angl. SHE) asamblėja, skirta mokykloms pasidalinti patirtimi COVID-19 pandemijos kontekste.