Sveikatos stiprinimas

Įstaigos sveikatos stiprinimo programa „Būkime sveiki ir žvalūs“: Sveikatinimo programa 2018-2022 m.

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 2021-2022 M.M

Ačiū, mokytojai Daliai Dambrauskienei; Rasai Ratkevičienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, įstaigos sveikatinimo programos „Būkime sveiki ir žvalūs“ iniciatorėms ir koordinatorėms bei darbo grupei:  Gediminui Mažeikai, Laimai Motiejūnienei, Kristinai Bubelienei, Jurgitai Stirbienei, Aušrai Lagunavičienei, Aivai Žvirblienei, Janinai Šyvokienei, Stanislavai Karpienei, Andželikai Leikuvienei, Simonai Valukonytei už iniciatyvą dalyvauti projekte.

2021 LAPKRIČIO MĖN. VYKO TARPGRUPINIS (NUOTOLINIS) BENDRADARBIAVIMAS – VYKO SVEIKATAI PALANKAUS MAISTO GAMINIMO DIENA ! ( PAVYZDŽIAI: 1 2 3).

Įstaigoje inicijuotas sveikatinimo projektas „ŠILTNAMIS VISUS METUS“.

AčIū, mokytojai Daliai Dambrauskienei už  iniciatyvą, projekto koordinavimą ir pristatymo parengimą! 

SPALIS – PSICHINĖS SVEIKATOS MĖNUO!

Spalio mėnesį, minint Psichikos sveikatos dieną, psichologė Andželika Leikuvienė, logopedė Viktorija Piluckytė ir socialinė pedagogė Kristina Bubelienė lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ vaikams vedė emocinio intelekto lavinimo užsiėmimus „Emocijų debesėliai su Kimochis“. Vaikai susipažino, kad visos emocijos, tokios, kaip pyktis, liūdesys, džiaugsmas, yra reikalingos ir mokėsi jas atpažinti. Svarbu neneigti vaiko emocijų, o padėti jam jas pastebėti, supažindinti ir įvardinti, bei leisti papasakoti, ką jis tuo metu jaučia. Užsiėmimo metu vaikai mokėsi išreikšti tokias stiprias emocijas kaip pyktis per žaidimą: išbandė kvėpavimo pratimą, pūtė muilo burbulus, mėtė kamuoliukus į taikinį, spaudė citriną ir galėjo stebėti skysčio burbuliukų laikmatį. Pateikiamos priemonės suteikia puikią galimybę vaikams išveikti susikaupusius jausmus. O visų svarbiausia, kai mes suaugę, leidžiame vaikams jausti tai, ką jie jaučia, empatiškai, ramiai ir su kantrybe išklausome: „Matau, kad dabar pyksti, liūdi… Svarbu, kad su manimi daliniesi. Drauge rasime sprendimą“. Juk vaikų ir mūsų emocijos yra pačios gražiausios vaivorykštės spalvos!

Daugiau nei 5 metai dalyvaujame šalies ilgalaikiame sveikos gyvensenos ugdymo projekte, suteikiančiame vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą – „Sveikatiada“. 

2021 m. įsitraukėme į Respublikinį projektą „Sveikata visus metus 2021“.

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.

 

 

Vasario mėnesio iššūkis: „Sveikata ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko“. (Sokratas) 

2020 metų pabaigoje įvyko Sveikatą stiprinančių mokyklų fondo (angl. SHE) asamblėja, skirta mokykloms pasidalinti patirtimi COVID-19 pandemijos kontekste.