Priešmokyklinio ugdymo grupės

Grupė

kontaktinis telefono numeris

Mokytoja, kvalifikacinė kategorija Mokytojo padejėjos
,,Vėjūnė“ – 861978763 Laima Motiejūnienė, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
Stanislava Karpienė, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
Daiva Tūskienė
„Lašas“ – 861499106 Aušra Lagunavičienė, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
Reda Žukauskaitė, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija                                  
Diana Mačiulaitienė