Projektai, programos

Ugdymo procese taikome STEAM ugdymo(si) idėjas ir veiklas. Skaitykite čia.

Nuo 2018 m. spalio mėn. vykdome integruojamą socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programą, skirtą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikams „KIMOCHIS“Skaitykite daugiau.

Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje vykdoma nuo 2000 m. priešmokyklnio ugdymo grupėse. Šią programą  vykdo ir įstaigos  priešmokyklinio ugdymo grupės. Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 m. vaikams įveikti socialinius bei emocinius sunkumus, siekti geresnės vaikų emocinės savijautos. Skaitykite daugiau.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa (3-6 m. amžiaus vaikams). Skaitykite daugiau.

2018–2022 m. Sveikatos stiprinimo programa „Būkime sveiki ir žvalūs“. Programos tikslas: ugdyti vaikų – tėvų – pedagogų bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis pastangomis, plėtoti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. Prioritetas – inkliuzinio vaikų sveikatos ugdymo procesų plėtotė, laiduojanti jų kokybę. Programa.

Kauno vaikų darželis „Vaivorykštė“, pirmą kartą 2014 m. rugsėjo mėn. įsijungė į tarptautinį projektą „Say hello“. Projekte dalyvauja 6 – 7 m. vaikai. Tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui labas“ („Say hello“) – puiki galimybė pažinti save, savo kraštą, kitas kultūras; bendrauti, išbandyti naują bendravimo formą – internetiniu ryšiu. Šio projekto tikslas – skatinti vaikus per įvairias įdomias veiklas susipažinti su kitų šalių (ir pristatyti savo šalies) įžymius žmones, istorinius objektus, kultūrą ir papročius, stiprinant ryšius tarp skirtingų tautų. Projektas padėjo pagerinti ugdymo kokybę, skatino didesnį solidarumą ir pagarbą kitoms tautoms, ypač dabar, kai pasaulis tampa vis labiau atviras ir prieinamas. Projekto šūkis: „Ir aš galiu pakeisti pasaulį“. Tai projektas, per kurį skirtingų šalių darželių vaikai internete bendrauja per socialinių programų tinklą. Videokonferencijos vyksta vieną kartą per mėnesį. Skaitykite daugiau.

SaulyTUČIAI – tai pirmoji interaktyvi animacinė multimedijos priemonė lietuvių kalba, skirta ikimokykliniam ugdymui. Tai penkių animacinių filmukų serija vaikams, sukurta edukaciniais tikslais ugdyti 3-4 metų mažylių pažintinę, komunikacinę, meninę, sveikatos ir socialinę kompetencijas. Animacinės priemonės ,,SaulyTUČIAI“ rengimą konsultavo Lietuvos edukologijos universiteto Vaikystės studijų katedros dėstytojai. Skaitykite daugiau.

Integruotas mokymosi priemonių komplektas „OPA PA“, skirtas priešmokyklinio ugdymo grupę lankantiems vaikams – keliaudami drauge su pagrindiniais veikėjais kiškiu OPA ir vėžliu PA, vaikai tyrinėja aplinką ir atlieka beveik 100 bandymų ir eksperimentų; stebi gamtą ir bando daryti išvadas; kuria, skaito, skaičiuoja, rašo, braižo, spalvina, karpo, klijuoja; klausosi, išklauso, tariasi, paguodžia, diskutuoja, žaidžia, džiaugiasi ir džiugina. Šios mokymosi priemonės pagalba 5-6 metų vaikai išmoksta valstybinę kalbą ir gali pradėti lankyti pradinę mokyklą šia ugdomąja kalba taip pat sėkmingai, kaip ir gimtąją. 

Iniciatyvos VISA LIETUVA SKAITO VAIKAMS edukacinių programų „Skaitančios mokyklos“, „Skaitantys vaikų darželiai“. Skaitykite daugiau „Visa Lietuva skaito vaikams“ iniciatyva, kilusi iš „XXI amžiaus ABC“ fondo projekto inicijuoto Lenkijoje 2001 metais „Visa Lenkija skaito vaikams“, skirta skaitymo populiarinimui Europoje. Darželyje ši iniciatyva pradėta įgyvendinti nuo 2005 metų. Skaitydami vaikui 20 minučių per dieną palaikome ir skatiname jo intelektinę bei emocinę raidą, kuriame laimingą vaikystę, taip pat tvirtus suaugusio ir vaiko ryšius. Lietuvoje iniciatyvą „Visa Lietuva skaito vaikams“ koordinuoja Mažojo princo fondas.

Meno (muzikos ir dailės) terapijos projektas „Žaidžiame meną“ Kauno lopšelyje – darželyje „Vaivorykštė“. Meno terapijos  programa 

Respublikinis projektas „Mes rūšiuojam“ – dalyvauk ir tu!  Visa įstaigos bendruomenė rūšiuojame elektronikos ir baterijų atliekas, renkame taškus ir iškeičiame juos į prizus! 

Respublikinė Draugiškoji SEU olimpiada „DRAMBLYS“.

Plačiau apie projektą galite skaityti čia.

Padėka SEU Dramblys – 2021.