Apie mus

  Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
Adresas: Geležinio Vilko g. 9, Kaunas LT-49274
Elektroninio pašto adresas: darzelis@vaivorykste.kaunas.lm.lt
Internetinės svetainės adresas: www.vaivorykste.kaunas.lm.lt
Telefonas: +370 37 313684
Telefonas, direktorius +370 37 313603
Įstaigos tipas: Ikimokyklinio ugdymo mokykla
Įstaigos teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191641433
Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
Veiklos sritis: Švietimas
Biudžeto lėšų sąskaita: LT91 4010 0425 0006 0060
AB DNB bankas
Paramos gavėjo sąskaita: LT09 4010 0425 0008 0354  
Luminor bank AS 

TRUMPA ĮSTAIGOS ISTORIJA

Kauno miesto Liaudies Deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1979 m. gruodžio 4 d. potvarkiu Nr. 493 įsteigtas Kauno 40-asis lopšelis-darželis. Kauno miesto tarybos 1992 m. gegužės 22 d. potvarkiu Nr. 406 40-ajam vaikų lopšeliui-darželiui suteiktas Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ pavadinimas. Kauno miesto tarybos sprendimu 2018 m. gegužės 29 d. Nr. T-281 pakeistas pavadinimas į  Kauno lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“.