Priešmokyklinukų nemokamas maitinimas

MIELIEJI, 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi  pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. 

DĖMESIO!!! Dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams:

SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMO NR. T-327 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ PAKEITIMO 2021 m. birželio 22 d. Nr. T-256

ĮSAKYMAS „DĖL NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI MOKYKLOSE IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO“  ĮSAK 2022-01-28 Nr. A-339  (įsigalioja nuo 2020 metų vasario 1 d.).

 

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimo:

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. A-316 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“ A-316

Plačiau apie nemokamus pietus priešmokyklinukams: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija.

Raštus ir paklausimus galite teikti el. p. socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt ar siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.