Ugdymo sąlygų tenkinimo lėšos

SPRENDIMAS 2023-02-07 T-32 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO“

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2019 m. spalio 15 d. Nr. T-454   (Suvestinė redakcija nuo 2023-02-09 iki 2023-08-31)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 2023 m. kovo 28 d. Nr. T-103 (T-454-pakeitimas-redakcija-nuo-rugsejo-1 d.)