Metodinių renginių ciklas „VAIKŲ UGDYMO LAUKE PRAKTIKA“

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAI JOANAI TĖVELYTEI IR 

MOKYTOJAI DALIAI DAMBRAUSKIENEI,

Dėkoju už iniciatyvą dalyvaujant Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus renginių cikle „Vaikų ugdymo lauke praktika“ 2021 m. vasario mėn. 10 d.

Toliau skaityti „Metodinių renginių ciklas „VAIKŲ UGDYMO LAUKE PRAKTIKA““