ŽIEMOS OLIMPIADA – 2021

SVEIKATOS STIPRINIMO RENGINYS

„ŽIEMOS OLIMPIADA – 2021“

Ketvirtadienį, sausio 28 d. tėvai į darželį vaikus vežė rogėmis, nešini priemonėmis, skirtomis Žiemos sporto šakoms.

Prisilaikant COVID-19 karantino reikalavimų, įstaigos teritorija buvo padalinta į 10 rungčių. Vadovaujant Gediminui Mažeikai, meninio ugdymo mokytojui per judesį bei Lijanai

Neverauskienei, meninio ugdymo mokytojai (muzika), mokytojos Dalios Dambrauskienės inicijuota Žiemos Olimpiada – 2021 pavirto žiemos linksmybėmis. Vaikai pasiilgę ne tik sniego… Smagu darželyje!

Dėkojame tėvams, kad atvedė vaikus su tinkama apranga sportui lauke. Visi norėjome pasivolioti, dūkti, nebijoti sušlapti ir sušalti.

Ačiū už bendravimą ir bendradarbiavimą!  (žiūr. Padėka mokytojams – foto galerijos apačioje).

Pagarbiai direktorė, Silvija

Žiemos Olimpiados rungčių aprašymas.