Metodinių renginių ciklas „VAIKŲ UGDYMO LAUKE PRAKTIKA“

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAI JOANAI TĖVELYTEI IR 

MOKYTOJAI DALIAI DAMBRAUSKIENEI,

Dėkoju už iniciatyvą dalyvaujant Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus renginių cikle „Vaikų ugdymo lauke praktika“ 2021 m. vasario mėn. 10 d.

Dėkoju už įstaigos mokytojo, meninio ugdymo mokytojo gerosios patirties sklaidą, pasidalintais inovatyviais vaikų ugdymo lauke praktinės patirties pavyzdžiais vaizdiniuose pranešimuose „Inovatyvi mažųjų vasara“ (žiūr. pranešimą) bei „Proceso menas lauke“ (žiūr. pranešimą)                                             

Pagarbiai

Direktorė Silvija Sipavičienė