„Jaučiu. Kuriu. Žaidžiu“

Spalio mėnesį, minint Psichikos sveikatos dieną, psichologė Andželika Leikuvienė, logopedė Viktorija Piluckytė, specialioji pedagogė Judita Janušienė ir socialinė pedagogė Kristina Bubelienė lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ vaikams vedė emocinio intelekto ir kūrybiškumo lavinimo užsiėmimus „Jaučiu. Kuriu. Žaidžiu“.

Švietimo pagalbos specialistės kvietė vaikus atkreipti dėmesį į savo emocijas. Tuomet pagal LEGO SERIOUS PLAY metodiką ugdytiniai kūrė unikalius gyvūnus iš Lego kaladėlių. Taip pat vaikai įsitraukė į bendrumui suburiančius žaidimus, kuriame kiekvienas svarbus. Kaip žinia, žaidimas vaikui yra tarsi kalba ir vienas iš efektyvių būdų didinti jo psichikos atsparumą. Ši veikla yra itin svarbi vaiko raidai, nes moko bendrauti ir veikti kartu su kitais vaikais, lavina kūrybingumą, moko įveikti sunkumus. Taigi vaiko žaidimas yra terapinis pats savaime ir gali atnešti teigiamų vaiko elgesio pokyčių.

Džiaugiamės, didžiuojamės įstaigos šaunia komanda!

SVEIKATOS UGDYMO VEIKLŲ KONKURSO-AKCIJOS
,,SVEIKATOS FIESTA 2022“
PROTOKOLAS
2022-10-11
Sveikatos ugdymo veiklų konkurse-akcijoje „Sveikatos fiesta 2022“  dalyvavo 10946 bendrojo
ugdymo mokyklų 1–12 klasių, klubų, būrelių, ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai ir mokiniai,
pedagogai, mokytojai, visuomenės sveikatos specialistai, sveikatos ugdymo koordinatoriai.
Vertinimo komisija, peržiūrėjusi ir įvertinusi konkurso-akcijos „Sveikatos fiesta 2022“ dalyvių
darbus, nutarė:
Sveikatos ugdymo veiklų konkurso-akcijos ,,Sveikatos fiesta 2022“ nugalėtojais pripažinti
ir apdovanoti LMNŠC padėkos raštais ir prizais:
1. Kauno vaikų lopšelį-darželį „Vaivorykštė“;

Sveikatos fiesta – 2022 Pažyma

Plačiau:

 

 

 

„Mažoji mylia – 2022“

Respublikinė  ikimokyklinio ugdymo įstaigų akcija „MAŽOJI MYLIA – 2022“, skirta paminėti Kūno kultūros ir sporto dieną.

Ačiū,  Daliai ir Gediminui už akcijos iniciavimą ir pristatymo parengimą!