Spalio 5 d. – Tarptautinė mokytojų diena

Lopšelio grupių „Spindulys“ ir „Lietutis“ vaikų dovana mokytojoms Jurgitai ir Audronei ♥ „Skėtis mokytojai“

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus kūrybinis vaikų projektas „SKĖTIS MOKYTOJUI“, skirtas Mokytojų dienai paminėti.

Tikslas – plėsti žinias apie augalų įvairovę, ugdyti pagarbą gamtai ir jos grožiui, suteikiant ugdytiniams kuo daugiau džiaugsmo pažįstant gamtą ir jos dovanas.

Prevencinės programos

„Prevencinė programa – planingų ir sistemingų priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, visuma“ (https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/prevencines-programos/)

Prevencinė programa  Programos tikslinė grupė  Programos aprašymas 
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Zipio draugai“     Priešmokyklinės ir 1 kl.      mokiniai  
LIONS QUEST programa „Laikas kartu“ Priešmokyklinės grupės ir 1–4 klasių mokiniai
Smurto ir patyčių prevencija   
Olweus patyčių prevencijos programa Visa mokyklos bendruomenė  
„FRIENDS“, patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencijos programa Visa mokyklos bendruomenė
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija   
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Ankstyvosios intervencijos programa“ (FreD goes net) 1–21 metų amžiaus jaunimas

 Tėvystės įgūdžių ugdymo programos 

 
Tėvystės įgūdžių ugdymo programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ Mokytojai ir mokinių tėvai  
Tėvystės įgūdžių ugdymo programa STEP Mokinių tėvai