NAUJIENA! STEP tėvų grupė DARŽELYJE!

Mielieji! Džiaugiamės galėdami Jus pakviesti į STEP grupes tėvams mūsų įstaigoje! Nuo 2022 m. lapkričio 8 d. lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ antradieniais 18-20 val. rinksis STEP tėvų grupė.

STEP grupė suteikia puikią galimybę tėvams pasidalinti su vaiko auklėjimu susijusiais iššūkiais, drauge ieškoti sprendimo alternatyvų ir mokytis pozityvių bendravimo su vaiku būdų, stiprinančių vaiko atsakomybę ir bendradarbiavimą. Čia, tėvai per 9 programos susitikimus, aptars rūpimas situacijas, studijuos „Tėvų knygą“ bei praktiškai taikys efektyvaus bendravimo su vaiku būdus.

STEP grupės organizuojamos, remiantis pasaulyje populiaria programa STEP (Systematic Training for Effective Parenting), kuri turi moksliniais metodais pagrįstą veiksmingumą. Daugiau apie STEP grupes http://www.stepgrupes.lt/

Plačiau apie tai: STEP

Andželika Leikuvienė,  psichologė

„Šok, dainuok, sportuok ir nieko nebijok“

Respublikinis projektas „Šok, dainuok, sportuok ir nieko nebijok“ priešmokyklinio ugdymo grupėje „Vėjūnė“, bendrystėje su šeima.

Ačiū, mokytojoms  Laimai ir Ramunei, tėvams už iniciatyvą, puikų bendravimą ir bendradarbiavimą!

 

 

„Ačiū, kad tave turiu“

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Ačiū, kad tave turiu“ grupėse  „Lietutis“, „Spindulys“, „Vaivorykštė“, „Mėnesėlis“.

Ačiū, mokytojai jurgitai Stirbienei už projekto pristymą.

 

Džiaugiamės, didžiuojamės įstaigos šaunia komanda!

SVEIKATOS UGDYMO VEIKLŲ KONKURSO-AKCIJOS
,,SVEIKATOS FIESTA 2022“
PROTOKOLAS
2022-10-11
Sveikatos ugdymo veiklų konkurse-akcijoje „Sveikatos fiesta 2022“  dalyvavo 10946 bendrojo
ugdymo mokyklų 1–12 klasių, klubų, būrelių, ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai ir mokiniai,
pedagogai, mokytojai, visuomenės sveikatos specialistai, sveikatos ugdymo koordinatoriai.
Vertinimo komisija, peržiūrėjusi ir įvertinusi konkurso-akcijos „Sveikatos fiesta 2022“ dalyvių
darbus, nutarė:
Sveikatos ugdymo veiklų konkurso-akcijos ,,Sveikatos fiesta 2022“ nugalėtojais pripažinti
ir apdovanoti LMNŠC padėkos raštais ir prizais:
1. Kauno vaikų lopšelį-darželį „Vaivorykštė“;

Sveikatos fiesta – 2022 Pažyma

Plačiau:

 

 

 

„Mažoji mylia – 2022“

Respublikinė  ikimokyklinio ugdymo įstaigų akcija „MAŽOJI MYLIA – 2022“, skirta paminėti Kūno kultūros ir sporto dieną.

Ačiū,  Daliai ir Gediminui už akcijos iniciavimą ir pristatymo parengimą! 

„Ką pasėjai – tas užaugo!“

Įstaigos vaikų – tėvų – mokytojų bendruomenės rudens gėrybių paroda „Ką pasėjai – tas užaugo!“, skirta įstaigos naujokams pagerbti! 

Dėkojame visai bendruomenei už bendrystę ir aktyvų dalyvavimą parodoje.

Ačiū, mokytojai D. Dambrauskienei už parengtą parodos pristatymą.

SVEIKINAME, DŽIAUGIAMĖS, DIDŽIUOJAMĖS!

Minint Tarptautinę mokytojų dieną Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje iškilmingai apdovanoti Metų mokytojai!

Mūsų Joanai Tėvelytei, meninio ugdymo mokytojai ekspertei, išskirtinį dėmesį po renginio parodė ir komisijos nariai ir Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Daugiau apie tai:

https://www.svietimonaujienos.lt/svarbiausia-buti-savimi/

http://www.kaunas.lt/2022/10/naujienos/kauno-mokytojams-isskirtinis-valstybes-ir-miesto-ivertinimas/?

fbclid=IwAR2m1IQIITv9w9Wel_NdWv9EIiy9FhL7YtiJwUN6jCyEGTfLPakPJRaaLO0

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1793699/metu-mokytojai-uz-svietimo-oskarus-dekojo-ir-savo-mokiniams-kurie-suteikia-ir-geruju-galiu-ir-itin-svarbiu-pamoku

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/premjere-pasveikino-metu-mokytojus-gebejimas-atrakinti-kiekvieno-vaiko-unikalu-pasauli-ypatingas-mokytojo-bruozas-233-1941586

https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/tarptautine-mokytoju-diena-bus-iskilmingai-apdovanoti-metu-mokytojai?lang=lt

 

SVEIKINAME,  DŽIAUGIAMĖS, DIDŽIUOJAMĖS!

J0ANA TĖVELYTE, meninio ugdymo mokytoja, eksperte!

Tarptautinę mokytojų dieną bus iškilmingai apdovanoti Metų mokytojai

Po 2022 rugsėjo 23 d. įvykusio II – ojo turo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, devynių narių komisija suteikė apdovanojimą „Lietuvos Metų mokytoja – 2022“. Apdovanojimas skirtas mokytojui, už reikšmingiausius 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje, ugdytinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Pagarbiai, Silvija Sipavičienė

ir Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ kolegos

2022, rugsėjis

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ”
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS

DĖL PADĖKŲ SKYRIMO

2022 m. spalio 3 d. Nr. V-114

Kaunas

JOANAI TĖVELYTEI,

Dėkoju už nuopelnus kuriant ir garsinant įstaigos įvaizdį šalyje ir už jos ribų Tarptautinės mokytojų dienos proga.

RASAI RATKEVIČIENEI,

Dėkoju ilgametę kūrybingą vadybinę veiklą, profesinį meistriškumą. Už nuopelnus kuriant ir garsinant įstaigos įvaizdį šalyje ir už jos ribų Tarptautinės mokytojų dienos proga.

LINAI BLANDIENEI,

KRISTINAI BUBELIENEI,

DALIAI DAMBRAUSKIENEI,

AUDRONEI JUREVIČIENEI,

VILMAI KLEVECKIENEI,

AUŠRAI LAGUNAVIČIENEI,

AUGUSTEI LANKUTYTEI,

ANDŽELIKAI LEIKUVIENEI,

GEDIMINUI MAŽEIKAI,

LAIMAI MOTIEJŪNIENEI,

LIJANAI NEVERAUSKIENEI,

VIKTORIJAI PILUCKYTEI,

JURGITAI STIRBIENEI,

VIRGINIJAI ŠALČIENEI,

JANINAI ŠYVOKIENEI,

AUDRONEI UTKAITEI,

AUŠRAI ZUJEVAI,

AIVAI ŽVIRBLIENEI,

Dėkoju už pasiaukojamą darbą, meilę skiriamą mažiems piliečiams. Už Jūsų pastangas ugdant vaikų pilietiškumą, meilę Tėvynei, gimtajai kalbai, tvariai gamtai. Dėkoju už pagarbos žmogui ugdymą – tai pats reikšmingiausias Jūsų indėlis, stiprinant valstybę, puoselėjant jos tradicijas ir kultūrą.

Dėkoju už bendravimą ir bendradarbiavimą Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Direktorė                                                                          Silvija Sipavičienė

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Mėnesėlis“ išvyka į „Zoopark“!

Tai pirmasis Lietuvoje kontaktinis zoologijos sodas, kuriame vaikai iš arčiau susipažino su gyvūnais turėdami tiesioginį kontaktą – juos glostė, maitino bendravo ir stebėjo. Tai unikalus edukacinis projektas, ugdantis vaikų kantrybę, švelnumą, rūpestingumą, atsakingumą, pažinimą.

Ačiū, mokytojai Daliai Dambrauskienei už iniciatyvą organizuoti edukacinę veiklą netradicinėje aplinkoje, už įamžintas akimirkas. Grupės tėvų bendruomenei dėkoju už bendradarbiavimą ir visokeriopą paramą.

Pagarbiai, Rasa