Mamai

Kartais žodžių neužtenka… išsakyti visą meilę ir padėką brangiausiam žmogui. Visame pasaulyje Motinos diena švenčiama pavasarį, kuomet žemė pasipuošia gražiausiais žiedais.

Nuoširdžiausi sveikinimai  ir vaikų šypsenos, Jums, mielos MAMOS!

Džiaugiasi širdelė ♥ Pristatome filmą  Mamai, kurį sukūrė vaikai iš grupės ,,Aušrinė“ (6-7 m.), kartu su meninio ugdymo mokytoja Joana Tėvelytė.

MYLIME, DŽIAUGIAMĖS, DIDŽIUOJAMĖS, GERBIAME IR SVEIKINAME

ŠAUNIAS MAMAS AUGINANČIAS TRIS VAIKUS!!!

Astą Brazauskienę, grupė „Lietutis“

Jolitą Šuliauskienę, grupė „Lietutis“

Žydrūnę Tautkienę, grupė „Lietutis“

Laurą Dumbravaitę, grupė „Debesėlis“

Rugilę Sukackienę, grupė „Debesėlis“

DovilęŽerebkovienę, grupė „Debesėlis“

Laurą Lukaševič, grupė „Lašas“

Justiną Tumėnę, grupė „Mėnesėlis“

Veroniką Stašionę, grupė „Mėnesėlis“

Agnę Juknevięienę, grupė „Saulutė“

Sandrą Matulionienę, grupė „Saulutė“

Laurą Pečkaitienę, grupė „Saulutė“

Jolitą Šuliauskienę, grupė „Vaivorykštė“

Jurgitą Venslavičiūtę, grupė „Vėjūnė“

Aldoną Kazlauskienę, grupė „Vėjūnė“

Dalią Vaikšnorienę, grupė „Vėjūnė“

Viktoriją Bielevičiūtę, grupė „Žvaigždelė“

Laurą Dumbravaitę, grupė „Žvaigždelė“

Ievą Mockienę, grupė „Žvaigždelė“

Violetą Kuzmickienę, grupė „Žvaigždelė“

Editą Šeduikienę, grupė „Žvaigždelė“

Pagarbiai, direktorė Silvija Sipavičienė ir Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ bendruomenė 2022

Kuriame filmą Mamai:

Respublikinis projektas ,,Vaikų Velykėlės-2022“ darželyje

Vaikų Velykėlės jau tapo Kauno lopšelio darželio „Vaivorykštė“ tradicine švente. Kaip ir kasmet dalyvaujame labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ organizuojamame šalies projekte.

Visi įstaigos vaikai puošė gėlėmis Didįjį Kiaušinį, dalyvavo margučių spalvinimo, ridenimo, margučių futbolo rungtynėse. Dainavo, šoko, žaidė įvairius žaidimus, o pabaigoje  vyko „Linksmojo Kiškučio“ fotosesija.

Ačiū renginio iniciatoriams ir organizatoriams: mokytojoms Janinai Šyvokienei ir Aivai Žvirblienei, muzikos mokytojai Lijana Neverauskienė ir mūsų „auksinių rankų“ meistrui Vitaliui Norkaičiui!

Terapiniai užsiėmimai „Draugystės tiltai“ grupės

Kovo mėnesį edukacinių užsiėmimų „Draugystės tiltai“ metu vaikus kvietėme kalbėtis apie DRAUGYSTĘ. Kėlėme smalsius klausimus: „Koks elgesys yra draugiškas? Kaip susidraugauti? Kas yra geras draugas? Kaip būti draugišku? Ar žinojote, kad draugystė – tarsi maža sėklytė, kuri prasideda nuo šypsenos ar pasisveikinimo ir laistoma bei prižiūrima pražysta gėle? Pasirodo, dar yra draugiški žodžiai, kuriuos sakydami iš visos širdies kitam galime nutiesti draugystės tiltą. Būna ir taip, kad su draugu susipykstame, tačiau „Atsiprašau“ yra tas raktas kuris gali atrakinti duris į draugo širdelę. O ką buvimas draugu reiškia Tau?
Edukacinius užsiėmimus vedė psichologė Andželika Leikuvienė ir socialinė pedagogė Kristina Bubelienė.

Projektas „Žemės dienai“

KOVO MĖN. ĮSTAIGOJE VYKO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ, TĖVŲ, PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTAS. ORGANIZUOTA PARODA ,,ŽINOK – KIEKVIENAM LAŠE GYVYBĖ BUNDA“. Projekto „Žemės dienai“,  nuostatai

Mes rašome apie mus… https://www.svietimonaujienos.lt/projektas-paroda-zinok-kiekviename-lase-gyvybe-bunda/ fbclid=IwAR2LDNpM9VDyLFN_KQmpsnEJjTB5jP7qKHToeMV0FFUfUXYvEWzge5e0VQQ

AČIŪ, projekto – parodos iniciatorėms darbo grupei Kauno lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Laimai Motiejūnienei, Audronei Jurevičienei, Jurgitai Stirbienei, Aušrinei Karpavičiūtei – Korickienei, Joanai Tėvelytei, Lijanai Neverauskienei. 

 
Ačiū, Audronei Jurevičienei už parodos (laistytuvai), eksponuojamos Kauno lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė“ edukacinėje erdvėje – šiltnamyje, pristatymą!
 
Bandymai ir eksperimentai su vandeniu! Ačiū, Laimai Motiejūnienei už pristatymą.
 
Projekto užbaigimo akimirkos