Edukacinis, meninis projektas „Rakto istorija“.

2021 m. spalio 18-22 dienomis įstaigoje vyko NŠA įgyvendinamo projekto ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) mokymų programos „Inovatyvus ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas“, inicijuotas edukacinis, meninis projektas „Rakto istorija“.

Ačiū, mokytojai Jurgitai Stirbienei, Rasai Ratkevičienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui už iniciatyvą. Visai įstaigos vaikų – tėvų – mokytojų bendruomenei už aktyvų dalyvavimą projekte!

 

Džiaugiamės, didžiuojamės! „Futboliukas“ darželyje!

Nuo 2021 m. spalio mėn. iki  2022 m. birželio mėn. dalyvaujame Lietuvos ilgalaikės masinio futbolo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekte „Futboliukas“, finansuojamame Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį organizuoja – Lietuvos futbolo federacija (LFF) kartu su Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA). 

Ačiū, Gediminui Mažeikai, meninio ugdymo mokytojui (per judesį) už futbolo pradžiamokslį vaikams. Joanai Tėvelytei, meninio ugdymo mokytojai (dailė) , už medalius, sukurtus kartu su vaikais!

Džiaugiamės! Didžiuojamės! EdTech naujienos!

Mielieji,

Tik dvidešimt devynios švietimo įstaigos, iš jų 5 darželiai, tame tarpe ir mes –  Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“, šiais mokslo metais išbandys naujas išmaniąsias skaitmenines priemones!

Tokią galimybę suteikia Skaitmeninės švietimo transformacijos (EdTech) projektas, kurį rengia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su socialiniais partneriais.

Daugiau informacijos apie projektą: ,,Dvidešimt devynios švietimo įstaigos šiemet išbandys išmaniąsias skaitmenines priemones_ dirbti bus paprasčiau ir mokytojams, ir vaikams“ – Švietimo naujienos

Ačiū, labai kūrybingai ir pasiruošusiai iššūkiams komandai! 📣 !!! Tikiu, pasitikiu ir didžiuojuosi mokytojais ir visa įstaigos bendruomene!!!🏅 👏👏

Rasa Ratkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Džiaugiamės, didžiuojamės!

Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ inicijuotame  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų Respublikiniame etnokultūriniame projekte „Pažink tautos lobyną“, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Aušra Laugunavičienė,  Audronė Utkaitė, Jurgita Stirbienė ir  priešmokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Šalčienė pristatė pranešimą ,,ETNOKULTŪRINIS PROJEKTAS KAUNO LOPŠELYJE- DARŽELYJE „VAIVORYKŠTĖ“ – GANAU GANAU AVELES“.

Kauno tautinės kultūros centre bus parengta etninės veiklos patirties nuotraukų paroda. Paroda veiks 2021 m. lapkričio 3 – 30 dienomis Kauno tautinės kultūros centre, adresas: Adomo Jakšto g. 18, Kaunas.

Džiaugiamės! Didžiuojamės!

Tarptautinę Mokytojų dieną, Joana Tėvelytė, meninio ugdymo mokytoja ir Silvija Sipavičienė, direktorė dalyvavo šventinėje popietėje – Metų mokytojo apdovanojimai – 2021! Sveikiname Joaną už pedagoginius pasiekimus! 

https://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kaunas-svencia-mokytoju-diena-geriausi-dalykai-gyvenime-prasideda-raide-m-1045997?fbclid=IwAR38ZEHurzANhmBW6em0e44uywmmE00bfqZ0r7GzwMXbxuUwBwko2SAfCbk

 

Sveikiname Gediminą Mažeiką, meninio ugdymo mokytoją (per judesį), įstaigos tėvų bendruomenės deleguotam į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, kandidatuoti  Meilės Lukšienės premijai! 

Džiaugiamės! Didžiuojamės!

Pagarbiai įstaigos Mokytojų bendruomenė.

 

Tarptautinė Mokytojų diena!

Mieli kolegos, su Tarptautine mokytojų diena!

„… Jūs budite ties vaiko siela ir formuojate asmenybės gylį ir mastą. Jūsų darbo esmė – ugdyti naujas kartas ant amžinosios išminties pamatų. Jūs esate tie, kurie kultūriškai brandinate ir jungiate visą bendruomenę santarai ir gėriui. Mieli kolegos, mokslo, žinių ir šviesaus žmogiškumo nešėjai, linkime Jums išgirsti, kaip auga kiekvieno vaiko siela, supti ją delnuose. Tik girdėdami vienas kitą, tik klausydamiesi vienas kito esame ir būsime vienybėje! Linkim Jums niekada nepristigti meilės artimam savo ir kantraus rūpesčio mūsų augančiai kartai!

 (Parengta pagal Dianos Nausėdienės sveikinimą mokytojams )

Ačiū, kad esate kartu!

Ačiū, Lijanai, Gediminui, Joanai,  Virginijai už staigmeną šventinį rytmetį mokytojams! 

Ačiū tėvams, už šypsenas, dėmėsį, gražius žodžius, rudenines gėlių puoštes Mokytojams, ačiū už Jūsų geranoriškumą ir bendrystę! 

Pagarbiai, Silvija ir Rasa

„Ką pasėjai – tas užaugo!“

Mielieji,  ačiū visiems, taip aktyviai dalyvaujantiems rudens gėrybių kūrybinėje parodoje „Ką pasėjai – tas užaugo“, skirtoje įstaigos naujokų grupių „Lietutis“ ir „Spindulys“ ugdytinių šeimoms ir Tarptautinei Mokytojų dienai!

Kviečiame apsilankyti parodoje ir pasidžiaugti įstaigos vaikų – tėvų – mokytojų bendruomenės sukurtomis rudeninėmis kompozicijomis.