„Ačiū, kad tave turiu“

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Ačiū, kad tave turiu“ grupėse  „Lietutis“, „Spindulys“, „Vaivorykštė“, „Mėnesėlis“.

Ačiū, mokytojai jurgitai Stirbienei už projekto pristymą.

 

Džiaugiamės, didžiuojamės įstaigos šaunia komanda!

SVEIKATOS UGDYMO VEIKLŲ KONKURSO-AKCIJOS
,,SVEIKATOS FIESTA 2022“
PROTOKOLAS
2022-10-11
Sveikatos ugdymo veiklų konkurse-akcijoje „Sveikatos fiesta 2022“  dalyvavo 10946 bendrojo
ugdymo mokyklų 1–12 klasių, klubų, būrelių, ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai ir mokiniai,
pedagogai, mokytojai, visuomenės sveikatos specialistai, sveikatos ugdymo koordinatoriai.
Vertinimo komisija, peržiūrėjusi ir įvertinusi konkurso-akcijos „Sveikatos fiesta 2022“ dalyvių
darbus, nutarė:
Sveikatos ugdymo veiklų konkurso-akcijos ,,Sveikatos fiesta 2022“ nugalėtojais pripažinti
ir apdovanoti LMNŠC padėkos raštais ir prizais:
1. Kauno vaikų lopšelį-darželį „Vaivorykštė“;

Sveikatos fiesta – 2022 Pažyma

Plačiau:

 

 

 

„Mažoji mylia – 2022“

Respublikinė  ikimokyklinio ugdymo įstaigų akcija „MAŽOJI MYLIA – 2022“, skirta paminėti Kūno kultūros ir sporto dieną.

Ačiū,  Daliai ir Gediminui už akcijos iniciavimą ir pristatymo parengimą! 

„Ką pasėjai – tas užaugo!“

Įstaigos vaikų – tėvų – mokytojų bendruomenės rudens gėrybių paroda „Ką pasėjai – tas užaugo!“, skirta įstaigos naujokams pagerbti! 

Dėkojame visai bendruomenei už bendrystę ir aktyvų dalyvavimą parodoje.

Ačiū, mokytojai D. Dambrauskienei už parengtą parodos pristatymą.

SVEIKINAME, DŽIAUGIAMĖS, DIDŽIUOJAMĖS!

Minint Tarptautinę mokytojų dieną Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje iškilmingai apdovanoti Metų mokytojai!

Mūsų Joanai Tėvelytei, meninio ugdymo mokytojai ekspertei, išskirtinį dėmesį po renginio parodė ir komisijos nariai ir Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Daugiau apie tai:

https://www.svietimonaujienos.lt/svarbiausia-buti-savimi/

http://www.kaunas.lt/2022/10/naujienos/kauno-mokytojams-isskirtinis-valstybes-ir-miesto-ivertinimas/?

fbclid=IwAR2m1IQIITv9w9Wel_NdWv9EIiy9FhL7YtiJwUN6jCyEGTfLPakPJRaaLO0

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1793699/metu-mokytojai-uz-svietimo-oskarus-dekojo-ir-savo-mokiniams-kurie-suteikia-ir-geruju-galiu-ir-itin-svarbiu-pamoku

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/premjere-pasveikino-metu-mokytojus-gebejimas-atrakinti-kiekvieno-vaiko-unikalu-pasauli-ypatingas-mokytojo-bruozas-233-1941586

https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/tarptautine-mokytoju-diena-bus-iskilmingai-apdovanoti-metu-mokytojai?lang=lt

 

SVEIKINAME,  DŽIAUGIAMĖS, DIDŽIUOJAMĖS!

J0ANA TĖVELYTE, meninio ugdymo mokytoja, eksperte!

Tarptautinę mokytojų dieną bus iškilmingai apdovanoti Metų mokytojai

Po 2022 rugsėjo 23 d. įvykusio II – ojo turo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, devynių narių komisija suteikė apdovanojimą „Lietuvos Metų mokytoja – 2022“. Apdovanojimas skirtas mokytojui, už reikšmingiausius 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje, ugdytinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Pagarbiai, Silvija Sipavičienė

ir Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ kolegos

2022, rugsėjis

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ”
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS

DĖL PADĖKŲ SKYRIMO

2022 m. spalio 3 d. Nr. V-114

Kaunas

JOANAI TĖVELYTEI,

Dėkoju už nuopelnus kuriant ir garsinant įstaigos įvaizdį šalyje ir už jos ribų Tarptautinės mokytojų dienos proga.

RASAI RATKEVIČIENEI,

Dėkoju ilgametę kūrybingą vadybinę veiklą, profesinį meistriškumą. Už nuopelnus kuriant ir garsinant įstaigos įvaizdį šalyje ir už jos ribų Tarptautinės mokytojų dienos proga.

LINAI BLANDIENEI,

KRISTINAI BUBELIENEI,

DALIAI DAMBRAUSKIENEI,

AUDRONEI JUREVIČIENEI,

VILMAI KLEVECKIENEI,

AUŠRAI LAGUNAVIČIENEI,

AUGUSTEI LANKUTYTEI,

ANDŽELIKAI LEIKUVIENEI,

GEDIMINUI MAŽEIKAI,

LAIMAI MOTIEJŪNIENEI,

LIJANAI NEVERAUSKIENEI,

VIKTORIJAI PILUCKYTEI,

JURGITAI STIRBIENEI,

VIRGINIJAI ŠALČIENEI,

JANINAI ŠYVOKIENEI,

AUDRONEI UTKAITEI,

AUŠRAI ZUJEVAI,

AIVAI ŽVIRBLIENEI,

Dėkoju už pasiaukojamą darbą, meilę skiriamą mažiems piliečiams. Už Jūsų pastangas ugdant vaikų pilietiškumą, meilę Tėvynei, gimtajai kalbai, tvariai gamtai. Dėkoju už pagarbos žmogui ugdymą – tai pats reikšmingiausias Jūsų indėlis, stiprinant valstybę, puoselėjant jos tradicijas ir kultūrą.

Dėkoju už bendravimą ir bendradarbiavimą Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Direktorė                                                                          Silvija Sipavičienė

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Mėnesėlis“ išvyka į „Zoopark“!

Tai pirmasis Lietuvoje kontaktinis zoologijos sodas, kuriame vaikai iš arčiau susipažino su gyvūnais turėdami tiesioginį kontaktą – juos glostė, maitino bendravo ir stebėjo. Tai unikalus edukacinis projektas, ugdantis vaikų kantrybę, švelnumą, rūpestingumą, atsakingumą, pažinimą.

Ačiū, mokytojai Daliai Dambrauskienei už iniciatyvą organizuoti edukacinę veiklą netradicinėje aplinkoje, už įamžintas akimirkas. Grupės tėvų bendruomenei dėkoju už bendradarbiavimą ir visokeriopą paramą.

Pagarbiai, Rasa 

Spalio 5 d. – Tarptautinė mokytojų diena

Lopšelio grupių „Spindulys“ ir „Lietutis“ vaikų dovana mokytojoms Jurgitai ir Audronei ♥ „Skėtis mokytojai“

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus kūrybinis vaikų projektas „SKĖTIS MOKYTOJUI“, skirtas Mokytojų dienai paminėti.

Tikslas – plėsti žinias apie augalų įvairovę, ugdyti pagarbą gamtai ir jos grožiui, suteikiant ugdytiniams kuo daugiau džiaugsmo pažįstant gamtą ir jos dovanas.

Prevencinės programos

„Prevencinė programa – planingų ir sistemingų priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, visuma“ (https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/prevencines-programos/)

Prevencinė programa  Programos tikslinė grupė  Programos aprašymas 
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Zipio draugai“     Priešmokyklinės ir 1 kl.      mokiniai  
LIONS QUEST programa „Laikas kartu“ Priešmokyklinės grupės ir 1–4 klasių mokiniai
Smurto ir patyčių prevencija   
Olweus patyčių prevencijos programa Visa mokyklos bendruomenė  
„FRIENDS“, patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencijos programa Visa mokyklos bendruomenė
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija   
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Ankstyvosios intervencijos programa“ (FreD goes net) 1–21 metų amžiaus jaunimas

 Tėvystės įgūdžių ugdymo programos 

 
Tėvystės įgūdžių ugdymo programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ Mokytojai ir mokinių tėvai  
Tėvystės įgūdžių ugdymo programa STEP Mokinių tėvai