Respublikinis projektas ,,Vaikų Velykėlės-2022“ darželyje

Vaikų Velykėlės jau tapo Kauno lopšelio darželio „Vaivorykštė“ tradicine švente. Kaip ir kasmet dalyvaujame labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ organizuojamame šalies projekte.

Visi įstaigos vaikai puošė gėlėmis Didįjį Kiaušinį, dalyvavo margučių spalvinimo, ridenimo, margučių futbolo rungtynėse. Dainavo, šoko, žaidė įvairius žaidimus, o pabaigoje  vyko „Linksmojo Kiškučio“ fotosesija.

Ačiū renginio iniciatoriams ir organizatoriams: mokytojoms Janinai Šyvokienei ir Aivai Žvirblienei, muzikos mokytojai Lijana Neverauskienė ir mūsų „auksinių rankų“ meistrui Vitaliui Norkaičiui!

Terapiniai užsiėmimai „Draugystės tiltai“ grupėse.

Kovo mėnesį edukacinių užsiėmimų „Draugystės tiltai“ metu vaikus kvietėme kalbėtis apie DRAUGYSTĘ. Kėlėme smalsius klausimus: „Koks elgesys yra draugiškas? Kaip susidraugauti? Kas yra geras draugas? Kaip būti draugišku? Ar žinojote, kad draugystė – tarsi maža sėklytė, kuri prasideda nuo šypsenos ar pasisveikinimo ir laistoma bei prižiūrima pražysta gėle? Pasirodo, dar yra draugiški žodžiai, kuriuos sakydami iš visos širdies kitam galime nutiesti draugystės tiltą. Būna ir taip, kad su draugu susipykstame, tačiau „Atsiprašau“ yra tas raktas kuris gali atrakinti duris į draugo širdelę. O ką buvimas draugu reiškia Tau?
Edukacinius užsiėmimus vedė psichologė Andželika Leikuvienė ir socialinė pedagogė Kristina Bubelienė.

KOVO MĖN. ĮSTAIGOJE VYKO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ, TĖVŲ, PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTAS. ORGANIZUOTA PARODA ,,ŽINOK – KIEKVIENAM LAŠE GYVYBĖ BUNDA“. Projekto „Žemės dienai“,  nuostatai

Mes rašome apie mus… https://www.svietimonaujienos.lt/projektas-paroda-zinok-kiekviename-lase-gyvybe-bunda/ fbclid=IwAR2LDNpM9VDyLFN_KQmpsnEJjTB5jP7qKHToeMV0FFUfUXYvEWzge5e0VQQ

AČIŪ, projekto – parodos iniciatorėms darbo grupei Kauno lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Laimai Motiejūnienei, Audronei Jurevičienei, Jurgitai Stirbienei, Aušrinei Karpavičiūtei – Korickienei, Joanai Tėvelytei, Lijanai Neverauskienei. 

 
Ačiū, Audronei Jurevičienei už parodos (laistytuvai), eksponuojamos Kauno lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė“ edukacinėje erdvėje – šiltnamyje, pristatymą!
 
Bandymai ir eksperimentai su vandeniu! Ačiū, Laimai Motiejūnienei už pristatymą.
 
Projekto užbaigimo akimirkos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAUTIŠKUMO UGDYMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMAS, PLĖTOJANT PROJEKTINĘ VEIKLĄ

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ TAUTIŠKUMO IR PILIETIŠKUMO UGDYMO PROJEKTAS IR VIRTUALI KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA ,,NUPINSIU AŠ LIETUVAI TAUTINĘ JUOSTĄ“

Ačiū, Jurgitai Stirbienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei už projekto inicijavimą ir įgyvendinimą, skaitmeninį pristatymo parengimą!

Toliau skaityti „TAUTIŠKUMO UGDYMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMAS, PLĖTOJANT PROJEKTINĘ VEIKLĄ“

Kviečiame dalyvauti projekte „Žemės dienai“

Kiekvienais metais, kovo 20 ir 22 dienomis, visame pasaulyje švenčiama Vandens diena ir Žemės diena. Projekto – parodos tikslas: ugdyti gamtosauginę kompetenciją, skatinti saugoti gamtos resursus ir sąmoningai juos naudoti.

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO ,,VAIVORYKŠTĖ“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ PEDAGOGŲ IR TĖVŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTAS – PARODA ,,ŽINOK – KIEKVIENAM LAŠE GYVYBĖ BUNDA“. KVIEČIAME DALYVAUTI! Projekto Žemės dienai nuostatai.