RENGINYS, SKIRTAS VASARIO 16-TAI – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI „LIETUVA – TAI MES“

Džiaugiamės, didžiuojamės! Apie mus rašo, skaitykite!

Dėkoju ,,Valstybinėms šventėms ir įsimintinoms dienoms organizuoti ir pravesti“ darbo grupei už renginio „Lietuva – tai mes“ parengimą.

AUŠRAI LAGUNAVIČIENEI, LIJANAI NEVERAUSKIENEI,  GEDIMINUI MAŽEIKAI

Dėkoju už renginio „Lietuva – tai mes“ pravedimą 2021 metų vasario 15 d. bei tiesioginę transliaciją įstaigos vaikų – tėvų – pedagogų bendruomenei.

Dėkoju darbo grupei – AUDRONEI UTKAITEI, AUŠRAI LAGUNAVIČIENEI, LIJANAI NEVERAUSKIENEI,  GEDIMINUI MAŽEIKAI, AIVAI ŽVIRBLIENEI, VIRGINIJAI ŠALČIENEI, JURGITAI STIRBIENEI  ugdytinių tautiškumo, pagarbos ir meilės lietuvių tautai ir kalbai, papročiams, kultūrai suvokimo puoselėjimą.

Pagarbiai

Direktorė Silvija Sipavičienė

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS VAIKŲ AKIMIS

VAIKŲ KŪRYBOS DARBŲ PARODA – LIETUVA, TAI MES!

AČIŪ, JUDITAI BJERKNES UŽ NUOTRAUKŲ ALBUMĄ. (www.photolines.lt)