Spalio 5 d. – Tarptautinė mokytojų diena

Lopšelio grupių „Spindulys“ ir „Lietutis“ vaikų dovana mokytojoms Jurgitai ir Audronei ♥ „Skėtis mokytojai“

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus kūrybinis vaikų projektas „SKĖTIS MOKYTOJUI“, skirtas Mokytojų dienai paminėti.

Tikslas – plėsti žinias apie augalų įvairovę, ugdyti pagarbą gamtai ir jos grožiui, suteikiant ugdytiniams kuo daugiau džiaugsmo pažįstant gamtą ir jos dovanas.

Projektas „Žemės dienai“

KOVO MĖN. ĮSTAIGOJE VYKO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ, TĖVŲ, PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTAS. ORGANIZUOTA PARODA ,,ŽINOK – KIEKVIENAM LAŠE GYVYBĖ BUNDA“. Projekto „Žemės dienai“,  nuostatai

Mes rašome apie mus… https://www.svietimonaujienos.lt/projektas-paroda-zinok-kiekviename-lase-gyvybe-bunda/ fbclid=IwAR2LDNpM9VDyLFN_KQmpsnEJjTB5jP7qKHToeMV0FFUfUXYvEWzge5e0VQQ

AČIŪ, projekto – parodos iniciatorėms darbo grupei Kauno lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Laimai Motiejūnienei, Audronei Jurevičienei, Jurgitai Stirbienei, Aušrinei Karpavičiūtei – Korickienei, Joanai Tėvelytei, Lijanai Neverauskienei. 

 
Ačiū, Audronei Jurevičienei už parodos (laistytuvai), eksponuojamos Kauno lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė“ edukacinėje erdvėje – šiltnamyje, pristatymą!
 
Bandymai ir eksperimentai su vandeniu! Ačiū, Laimai Motiejūnienei už pristatymą.
 
Projekto užbaigimo akimirkos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAUTIŠKUMO UGDYMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMAS, PLĖTOJANT PROJEKTINĘ VEIKLĄ

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ TAUTIŠKUMO IR PILIETIŠKUMO UGDYMO PROJEKTAS IR VIRTUALI KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA ,,NUPINSIU AŠ LIETUVAI TAUTINĘ JUOSTĄ“

Ačiū, Jurgitai Stirbienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei už projekto inicijavimą ir įgyvendinimą, skaitmeninį pristatymo parengimą!

Toliau skaityti „TAUTIŠKUMO UGDYMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMAS, PLĖTOJANT PROJEKTINĘ VEIKLĄ“

Edukacinis, meninis projektas „Rakto istorija“.

2021 m. spalio 18-22 dienomis įstaigoje vyko NŠA įgyvendinamo projekto ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) mokymų programos „Inovatyvus ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas“, inicijuotas edukacinis, meninis projektas „Rakto istorija“.

Ačiū, mokytojai Jurgitai Stirbienei, Rasai Ratkevičienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui už iniciatyvą. Visai įstaigos vaikų – tėvų – mokytojų bendruomenei už aktyvų dalyvavimą projekte!

 

Metodinių renginių ciklas „VAIKŲ UGDYMO LAUKE PRAKTIKA“

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAI JOANAI TĖVELYTEI IR 

MOKYTOJAI DALIAI DAMBRAUSKIENEI,

Dėkoju už iniciatyvą dalyvaujant Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus renginių cikle „Vaikų ugdymo lauke praktika“ 2021 m. vasario mėn. 10 d.

Toliau skaityti „Metodinių renginių ciklas „VAIKŲ UGDYMO LAUKE PRAKTIKA““