Džiaugiamės, didžiuojamės įstaigos šaunia komanda!

SVEIKATOS UGDYMO VEIKLŲ KONKURSO-AKCIJOS
,,SVEIKATOS FIESTA 2022“
PROTOKOLAS
2022-10-11
Sveikatos ugdymo veiklų konkurse-akcijoje „Sveikatos fiesta 2022“  dalyvavo 10946 bendrojo
ugdymo mokyklų 1–12 klasių, klubų, būrelių, ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai ir mokiniai,
pedagogai, mokytojai, visuomenės sveikatos specialistai, sveikatos ugdymo koordinatoriai.
Vertinimo komisija, peržiūrėjusi ir įvertinusi konkurso-akcijos „Sveikatos fiesta 2022“ dalyvių
darbus, nutarė:
Sveikatos ugdymo veiklų konkurso-akcijos ,,Sveikatos fiesta 2022“ nugalėtojais pripažinti
ir apdovanoti LMNŠC padėkos raštais ir prizais:
1. Kauno vaikų lopšelį-darželį „Vaivorykštė“;

Sveikatos fiesta – 2022 Pažyma

Plačiau: