KAUNAS TVARKOSI! KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIVORYKŠTĖ“ TVARKOSI!

Pavasarinės, laisvanoriškos talkos įstaigoje vyksta nuo 2021 metų kovo 29 d. iki pat Šv. Velykų. Jau sulaukėme daug gražių žodžių iš tėvų bendruomenės. Tikimės, gal ir jie įsijungs!

Pagarbiai Silvija Sipavičienė, direktorė

Saugaus eismo užsiėmimai

Saugaus eismo užsiėmimus grupėse „Vėjūnė“, „Lašas“, „Aušrinė“ vedė A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos lektorė.

Ačiū mokytojai Laimai Motiejūnienei už pristatymą: 

Šokio virusas – 2021

Respublikinio, sveikatinimo projekto „Sveikatiada“  – konkursas „Šokio virusas – 2021“ !

Ačiū, mokytojui Gediminui Mažeikai už inicijuotą projektą įstaigoje,  Daliai Dambrauskienei už puikų pristatymą!

„Be patyčių“

Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“. 

Psichologė Andželika Leikuvienė, kartu su socialine pedagoge Kristina Bubeliene, visą mėnesį grupėse vedė edukacines veiklas vaikams pagal „Vaikų linijos“ rekomendacijas. Kalbėjo apie tai, kad mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms, o draugystei kurti ir geriems darbams. Prisiminė malonius žodžius, kurie pralinksmina ir padeda pasijusti jaukiai ir priimtam.

Ačiū, Andželikai Leikuvienei už parengtą pristatymą.