Padėka už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“

Pilietinėje iniciatyvoje „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“ šiemet dalyvavo rekordinis dalyvių skaičius: bendrojo ugdymo įstaigos bei kitos organizacijos Lietuvoje bei Lietuvos valstybę atstovaujančios institucijos užsienyje. Dėkojame Jums visiems, Padėka sausio 13 d

Tarptautinės komisijos sekretoriatas